ועדת ערר – משרד הרווחה
מחוז מרכז
ת.ד. 8084 תל אביב

מיקוד: 61080
פקס: 03-5125563

למעבר למידע על הגשת ערר באתר משרד הרווחה הארצי