ועדת מל"ח

שם

תפקיד

סיעה/אחר

רפי סער, ראש העיר

יו"ר

דרך חדשה
מירב הלפמן חברה מנהלת אגף קהילה וחברה
שי זייד חבר מנהל אגף בטחון
איתי צחר חבר מנכ"ל העירייה
ליעד בראל גיל חברה ראש אגף דוברות
אבי גמליאל חבר מנהל מחלקה רווחת הקהילה
אורית אוזן כרמי חברה נהלת אגף משאבי אנוש
אבי סנדלר חבר נציג עירייה מקצועי
ראובן אביסף חבר מנהל מח' ניקיון העיר
דוד תורגמן חבר מבקר העירייה
עוזי בוכבינדר חבר מפקד יקל"ר
רוזי נוימן חברה מנהלת אגף שירותיים חברתיים קהילתיים
עליזה זיילדר גרנות חברה מהנדסת העיר
אודי להב חבר מנהל אגף חזות העיר
אורי טל מזכיר הועדה ממונה חירום ובטחון

 

פרוטוקולים ועדת מל"ח