ועדת מכרזים

שם

תפקיד

סיעה/אחר 

 מ"מ

אורן כהן יו"ר ליכוד עילאי הרסגור הנדין
ד"ר אסנת ספורטה חברה עצמאית דני הרוש
עו"ד איתן צנעני חבר תנופה אמיר קולמן
עילאי הרסגור הנדין חבר מרצ מאיר מנדלוביץ
עו"ד קרן גרשון חברה כפר סבא בראש עו"ד יוסי סדבון
הדר לביא חברה כפר סבא מתקדמת אמיר סילבר
אברהם ממה שיינפיין חבר  תפו"ח עו"ד אהוד יובל לוי
צבי אפרת נציג עירייה מקצועי  ס' גזבר העירייה  
עו"ד אילה זיו יועמ"ש לועדה מנהלת מח' נכסים  
אייל מגיני נציג מבקר העירייה ס' מבקר העירייה  
אביטל חדד מזכירת הועדה מנהלת מח' רכש אורה חסון/אסתי פנירי

 

פרוטוקולים ועדת מכרזים