ועדת כספים

שם

תפקיד

סיעה/אחר 

רו"ח תהילה מימון יו"ר עצמאית 
עילאי הרסגור הנדין מ"מ היו"ר  וחבר  מרצ
דני הרוש חבר דרך חדשה
אמיר קולמן חבר תנופה
אורן כהן חבר ליכוד
עו"ד עדי לוי סקופ חברה הרשימה שלנו
הדר לביא חברה כפר סבא מתקדמת
צביקה צרפתי חבר כפר סבא אחת
צביקה דוידי נציג עירייה מקצועי גזבר העירייה
צבי אפרת נציג עירייה מקצועי ס/גזבר העירייה
עו"ד אלון בן זקן נציג עירייה מקצועי יועץ משפטי עירוני
איתי צחר נציג עירייה מקצועי מנכ"ל העירייה
מירי מינוסקין מזכירת הועדה מנהלת לשכת הגזבר

 

פרוטוקולים ועדת כספים