ועדת התקשרויות

שם

תפקיד

 סיעה/אחר

איתי צחר

יו"ר

מנכ"ל העירייה
עו"ד אילה זיו   נציגת היועמ"ש לעירייה נציגת עירייה מקצועית
צבי אפרת  נציג הגזברות סגן הגזבר 
רעות סימונס  מזכירת הועדה נציגת עירייה מקצועית
 
פרוטוקולים ועדת התקשרויות