ועדת הנחות מארנונה

שם

תפקיד

סיעה/אחר

עו"ד איתן צנעני

יו"ר

תנופה 

לירית שפיר שמש

חברה

מרצ 

עו"ד קרן גרשון חגואל

חברה

כפר סבא בראש

עו"ד אלון בן זקן חבר יועץ משפטי עירוני
צביקה דוידי חבר גזבר העירייה
רוזי נוימן חברה מנהלת אגף שירותיים חברתיים קהילתיים
דוד תורגמן משתתף אופציונאלי מבקר העירייה
יעל קינאר מזכירת הועדה מנהלת תחום הנחות