ועדת ביטחון

שם

תפקיד

סיעה/אחר

אורן כהן יו"ר ליכוד

לירית שפיר שמש

חברה מרצ

אמיר קולמן

חבר תנופה
שלומי קעטבי חבר נציג ציבור
איתי צחר חבר מנכ"ל העירייה
נח חיימסון חבר אכיפה שיטור עירוני
נציג/ת שר הבטחון חבר/ה  
נציג/ת שר החינוך חבר/ה  
נציג/ת שר בטחון פנים חבר/ה  
שי זייד חבר ומזכיר הועדה מנהל אגף בטחון
 
פרוטוקולים ועדת ביטחון