ועדה למיגור אלימות

שם

תפקיד

סיעה/אחר 

רפי סער, ראש העיר יו"ר דרך חדשה
עו"ד עדי לוי סקופ חברה הרשימה שלנו
יעל סער חברה כפר סבא מתקדמת
איתי צחר חבר מנכ"ל העירייה
מיכל בן הרוש חברה מנהלת רשות החניה ואכיפה עירונית
שי זייד חבר מנהל אגף בטחון
ראובן אביסף חבר מנהל מח' ניקיון העיר
רוזי נוימן  חברה מנהלת אגף שירותים חברתיים
שרון מנור משתתף פוטנציאלי מפקד המשטרה
אלעד נחום נציג עירייה מקצועי מפקד השיטור העירוני
מירב הלפמן נציגת עירייה מקצועית מנהלת אגף קהילה וחברה
שני חן כהן מזכירת הועדה מנהלת הרשות החדשה
 
פרוטוקולים הועדה למיגור אלימות