מיקום: רחוב בן גוריון ליד קופת חולים

מין:  Washingtonia filifera

משפחה:  דקליים Arecaceae

ירוק עד/ נשיר: ירוק עד

מועד פריחה: סוף אביב ראשית הקיץ

מוצא: דרום מערב ארה"ב

אכיל/לא אכיל:  אכיל לבעלי חיים.

וושינגטוניה חוטית

מידע בוטני

דקל בעל גזע זקוף המגיע לגובה של כ-30 מ'. העצים נושאים בצמרותיהם עלים גדולים דמויי מניפה רוחבם כ-1.5 מ'. הפטוטרת ארוכה, הטרף שסוע לאונות שבקצותיהם סיבים (מכאן נובע השם "חוטית"). העץ חד ביתי ודו מיני פורח בסוף האביב-ראשית הקיץ, הפרחים קטנים לבנים, ההאבקה נעשית ע"י הרוח ובאמצעות חרקים.  הפרי קטן, קוטרו כחצי ס"מ, צבעו שחור, נישא על אשכולות ומבשיל בסוף הקיץ. מהוה מזון לציפורים ועטלפים. העץ עמיד לקור, לחום וליובש ולתנאי מליחות. מתאים לנטיעה בכל אזורי הארץ.  

מידע היסטורי

מנהג נפוץ במושבות ארץ ישראל בתקופת המנדט לנטוע ברחוב לפני חזית הבית עץ וושינגטוניה במרכז או שני עצים בסימטריה. זוגות עצים כאלו נראו גם בחדרה, ראשון לציון, זיכרון יעקב ועוד מושבות.