נטלי ברוטמן
מנהלת מדור מנהיגות והתנדבות נוער
09-7640750

לוגו תגעו תתחברו תשפיעובכפר סבא פועלים כיום כ-24 אלף מתנדבים, כ-100 ארגוני מתנדבים ועמותות, ובפני הנוער עומדות למעלה מ-100 מסגרות אופציונאליות להתנדבות ומעורבות חברתית וקהילתית. 
רבים מבני הנוער בעיר מתנדבים לאורך השנה כחלק מתכניות התנדבות מגוונות ואחוזי ההתנדבות הגבוהים הם אחד ממקורות הגאווה הבולטים של העיר.

במערכת החינוך פועלת תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מכיתות י' והינה תנאי סף לקבלת תעודת הבגרות. אנו מאמינים כי יש לחשוף את תחום המעורבות החברתית בפני נוער לפני הגעתם לתיכון, ועל כן יצרנו מודל התנדבות שש שנתי.  המודל התחיל לפעול בשנה"ל תשע"ח ועל פיו הנוער מתנסה במעורבות חברתית וקהילתית בתחומים שונים ברצף החל מכיתה ז' בחטיבת הביניים ועד לסיום לימודיו בתיכון.

בכל פתיחת שנה לימודית מתקיימים שני ימי חשיפה ייעודיים לבני הנוער מבתי הספר העל יסודיים, בהם הם נחשפים ומתרשמים ממגוון העמותות ותוכניות ההתנדבות הפועלות במרחב העירוני. במהלך השנה מתנדבי הנוער מתנסים במעורבות קהילתית באופן קבוע ומתמשך, אך גם משתתפים במיזמים חד פעמיים המתקיימים אחת לשנה, כגון: איסוף וחלוקת מזון בחגים בשיתוף עמותת "לתת", התנדבות בנות מצווה עם אימהותיהן, הפקת ערב לשורדי שואה בשיתוף עמותת "אלומה" ו"יש", "יום המעשים הטובים", מכירת נרות חנוכה שהכנסותיהן מועברות לעמותות, נשף התנדבות "עד 120" ועוד.

כל מסגרות ההתנדבות אשר קולטות בני נוער מאושרות על ידי הרשות על פי דרישות נוהל ההסדרה של משרד החינוך, תוך מתן דגש על הכרות מלאה עם מקום ההתנדבות לטובת הסדרתו לקליטת מתנדבי נוער.

קישורים:

בסרטון: סיכום שנה אודות מעורבות נוער כפר סבא במסגרות ההתנדבות השונות בעיר.