» הודעה בדבר מקום ציבורי שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות נגישות

הלשכה המשפטית ממוקמת ברחוב ויצמן 137 בניין מס' 7, בקומה הראשונה.

התאמות הנגישות במשרדי הלשכה כוללות:

  • חנייה לרכב נכה קיימת ברחוב הרצל בסמוך למבנה.

  • דרך נגישה למבנה בשיפוע מתון עם מאחזי יד.

  • שירותי נכים בקומת הלשכה.

  • דלת כניסה נגישה ומעברים נגישים.

  • לחצן Call here לבקשת עזרה בכניסה.

  • מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה מותקנת בעמדת שירות.

נהלי שירות נגיש בקבלת קהל

  • במידה והנך נדרש בהנגשת מידע בפורמטים נוספים, לרבות תרגום לשפת סימנים.

  • בהצגת תעודה מתאימה, יינתן שירות ללא המתנה בתור.

  • מותרת הכניסה עם חיית שירות.

  • במקרה הצורך בכניסה למשרדים נוספים - מלווה מטעם העירייה יסייע בהתמצאות והכוונה.

התאמות נגישות נוספות

  • בדף המחלקה באתר העירייה ניתן למצוא את כל המידע אודות כל סוגי השירותים שהמחלקה מציעה.

  • ניתן לשלוח אלינו פניות/בקשות/ מסמכים גם באמצעות פקס ומייל.