עיריית כפר סבא פועלת ומשקיעה משאבים רבים להנגשת מוסדות החינוך בעיר, בהתאם להוראות החוק והתקנות.