תושבים המבקשים הסבר למסמכים המצורפים, ניתן ליצור קשר עם המחלקה המשפטית, בטלפון 09-7649356.  

 חבר/ת מועצה  פירוט

ראש העיר רפי סער

לאחר בחינת השאלון לאיתור חשש לקיום ניגוד עניינים שמילא/ה חבר/ת המועצה, החליט היועץ המשפטי לעירייה כי אין צורך בעריכת הסדר ניגוד עניינים.

חברת המועצה ד"ר אסנת ספורטה

הסדר למניעת ניגוד עניינים אוסנת ספורטה
הסדר למניעת ניגוד עניינים אוסנת ספורטה

חבר המועצה עו"ד יוסי סדבון

הסדר למניעת ניגוד עניינים יוסי סדבון
הסדר למניעת ניגוד עניינים יוסי סדבון

חברת המועצה רו"ח תהילה מימון

לאחר בחינת השאלון לאיתור חשש לקיום ניגוד עניינים שמילא/ה חבר/ת המועצה, החליט היועץ המשפטי לעירייה כי אין צורך בעריכת הסדר ניגוד עניינים.

חברת המועצה עו"ד קרן גרשון- חגואל

הסדר למניעת ניגוד עניינים קרן גרשון חגואל
הסדר למניעת ניגוד עניינים קרן גרשון חגואל

חברת המועצה הדר לביא

לאחר בחינת השאלון לאיתור חשש לקיום ניגוד עניינים שמילא/ה חבר/ת המועצה, החליט היועץ המשפטי לעירייה כי אין צורך בעריכת הסדר ניגוד עניינים.

חבר המועצה אמיר סילבר

הסדר למניעת ניגוד עניינים אמיר סילבר
הסדר למניעת ניגוד עניינים אמיר סילבר

חבר המועצה פנחס כהנא

הסדר למניעת ניגוד עניינים פנחס כהנא
הסדר למניעת ניגוד עניינים פנחס כהנא

חבר המועצה מאיר מנדלוביץ הסדר למניעת ניגוד עניינים מאיר מנדלוביץ
הסדר למניעת ניגוד עניינים מאיר מנדלוביץ
חברת המועצה לירית שפיר שמש הסדר למניעת ניגוד עניינים לירית שפיר שמש
הסדר למניעת ניגוד עניינים לירית שפיר שמש

חבר המועצה צביקה צרפתי

לאחר בחינת השאלון לאיתור חשש לקיום ניגוד עניינים שמילא/ה חבר/ת המועצה, החליט היועץ המשפטי לעירייה כי אין צורך בעריכת הסדר ניגוד עניינים.
חבר המועצה עילאי הרסגור - הנדין לאחר בחינת השאלון לאיתור חשש לקיום ניגוד עניינים שמילא/ה חבר/ת המועצה, החליט היועץ המשפטי לעירייה כי אין צורך בעריכת הסדר ניגוד עניינים.
חבר המועצה דני הרוש הסדר למניעת ניגוד עניינים דני הרוש
הסדר למניעת ניגוד עניינים דני הרוש
חברת המועצה עו"ד עדי לוי סקופ הסדר למניעת ניגוד עניינים עו"ד עדי לוי סקופ
הסדר למניעת ניגוד עניינים עו"ד עדי לוי סקופ
חברת המועצה פליאה קטנר לאחר בחינת השאלון לאיתור חשש לקיום ניגוד עניינים שמילא/ה חבר/ת המועצה, החליט היועץ המשפטי לעירייה כי אין צורך בעריכת הסדר ניגוד עניינים.
 חבר המועצה אורן כהן הסדר למניעת ניגוד עניינים אורן כהן
הסדר למניעת ניגוד עניינים אורן כהן