רשות הרישוי והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה התקינו הנחיות ומסמכי מדיניות לעסקים, המגבילים את האפשרות להקמת עסקים מסוימים במקומות מסוימים ותפקידם להסדיר את פעילות העסקים בעיר. 

להלן פירוט ההנחיות:

 1. לפני הגשת בקשה לרישיון או להיתר מזורז חובה לקבל מידע מוקדם.
 2. לבקשה לרישיון, יש לצרף תוכנית עסק חתומה על ידי "בעל מקצוע מוסמך".
 3. תוכנית עסק לעינוג ציבורי ולבית אוכל בשטח שעולה על 100 מ"ר תשולב בתוכנית בטיחות חתומה על ידי מהנדס בטיחות בנוסף ל"בעל מקצוע מוסמך".
 4. כל מבקש חייב להגיש תוכנית סניטארית לרישוי עסק. לקובץ הנחיות לקבלת רישיון לחצו כאן
 5. כל עסק חייב אישור כיבוי אש.
 6. לכל העסקים טעוני אישור המשטרה (אירוע המוני/חד פעמי, אולמי שמחות, אולמי ספורט, בריכות שחיה וכו'), תוגש תוכנית עסק ותוכנית בטיחות החתומה על ידי מהנדס בטיחות.

חל איסור פתיחת עסק ללא רישיון

ערעורים והשגות:

 1. מבקש הרישיון/היתר זמני/היתר מזורז הרואה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות הרישוי  או נותן אישור לפי חוק זה , לרבות תנאי שנקבע במפרט אחיד ולמעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק, רשאי להגיש השגה על כך או על סירוב לתת לו רישיון/ היתר זמני/ היתר מזורז.
 2. ערעור על החלטת גורם ברשות המקומית כרוך בתשלום על גבי שובר שיתקבל במשרד יחידת הרישוי, ויוגש לועדת השגות של הרשות.
 3. ערעור על החלטת נותן אישור ממשרדי הממשלה, יועבר ישירות דרך המחוז לגורם הארצי.
 4. ערעור על החלטת הועדה המקומית בנושאי תכנון ובניה יוגש לועדת ערר מחוזית.
 5. ערעור על החלטת משרד להגנת הסביבה יוגש למשרד או ליחידה הסביבתית.

הנחיות מיוחדות

נגישות: 

להנחיות בנושא תנאי תברואה נאותים לאירועים וירידים לחצו כאן 
להנחיות בנושא נגישות לחצו כאן
לכניסה לאתר נגישות ישראל לחצו כאן

אירועים וירידים:

להנחיות בנושא תנאי תברואה נאותים לאירועים וירידים לחצו כאן

בתי אוכל: 

לפירוט תקנות משרד הבריאות: הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל לחצו כאן
דרישות משרד החקלאות, הרלבנטיות לבית אוכל
מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו:

 1. קבלת מזון מי החי רק לאחר שעבר בדיקת משנה.
 2. שמירת עותקי התעודות החתומות לפחות 30 יום מיום האספקה.
 3. מקררים נפרדים למזון טרי מן החי, לרבות בהפשרה.
 4. מקררים נפרדים לסוגים שונים של מזון טרי מן החי.
 5. מקררים נפרדים למזון מוכן ומזון גולמי.
 6. אחזקת ביצים במתקן קירור נפרד.
 7. שימוש בציוד נפרד למוצרי מזון שונים – שולחנות עבודה, כיורים, סכינים, משטחי חיתוך וכו'.
 8. סימון תאריכי עיבוד/ייצור למזון בתהליך ולמזון מוכן.
 9. הפשרת מזון תיעשה במתקן קירור בלבד.
 10. השימוש בבשר שנטחן במקום, ייעשה במהלך יום הטחינה בלבד.
 11. אין לבצע פעולות ייצור – הקפאה, אריזה וכו'.

מערכת טיהור אויר לבתי אוכל:
לכל בית אוכל הפולט ריחות ועשן תידרש ארובה המחוברת למנדף ומערכות סינון הבאות:
מסנן פיזי, מסנן אלקטרוסטאטי ומסנן פחם פעיל.
המערכת תוצג לאישור ליחידה הסביבתית לפני התקנתה
להנחיות מיוחדות לגבי התקנת מערכת טיהור אויר לבתי אוכל לחצו כאן 

סגירת חורף:
לפירוט הנחיות מיוחדות לתכנון ועיצוב היתר לפרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל לחצו כאן
לצפייה בתרשים עזר לגבי פרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל לחצו כאן 

הוצאת כסאות ושולחנות

לא יינתן אישור לעסקים שאינם בתי אוכל, להוציא שולחנות וכיסאות לרחוב , למדרכה או למרחב הציבורי בין שהוא פרטי או עירוני (להלן: "רחוב").
בקשה להיתר להצבת שולחנות ברחוב תוגש לרשות הרישוי על טופס מיוחד בצירוף תוכנית שטח הישיבה לאישור מנהל רשות הרישוי.
אישור להוצאת שולחנות וכיסאות לרחוב ,יינתן רק כאשר יישמר מעבר פנוי להולכי רגל, ללא ממכשולים של 2 מטר לפחות. שטח ההיתר יסומן בקו צהוב.

להנחיות להוצאת כסאות ושולחנות בתחום הרחוב הסמוך לעסק לחצו כאן
לטופס בקשה להצבת כסאות ושולחנות בתחום הרחוב בסמוך לעסק לחצו כאן 

תעשייה עתיר ידע

על פי תקנון ת.ב.ע כס/26/1/ב', באזור תעשיה עתיר ידע, יאושרו שימושים המיועדים לתעשיות עתירות ידע (נקיות בלבד), תימנע במקום אפשרות לפתיחת עסקים היוצרים מטרדי רעש, ריחות, זיהום אויר וכו'.

לצפייה בקובץ הנחיות ונהלים לחצו כאן 

קיוסקים

חל איסור פתיחת קיוסקים במרכז העיר ובכלל זה , לאורך רחוב ויצמן.

להחלטות הועדה המקומית לתכנון ובניה לגבי קיוסקים לחצו כאן  

הצבת דוכן בשטח ציבורי

ככלל, כל הצבת דוכן בשטח ציבורי חייבת בהיתר מיוחד לכך .
להלן קריטריונים להצבת דוכן

תריסי גלילה

התקנת תריסי גלילה מותרת באישור אדריכל העיר.

להחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לגבי תריסי גלילה לחצו כאן 

חנויות ירקות 

חל איסור פתיחת חנויות ירקות במרכז העיר.

להחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לגבי חנויות ירקות לחצו כאן 

הגבלת רעש -אירועים תחת כיפת השמיים

אירועים תחת כיפת השמיים במרחב ציבורי, עם השמעת מוסיקה

 1. בעל העסק  לא יבצעו אירועים בעסק:
  - בין השעות 14:00 ל-16:00  
  - בין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת 
  - בין השעות 24:00 ל-07:00 למחרת, בערב יום מנוחה ובמוצאי יום מנוחה.
  - הגבלה זו חלה גם על ההכנות לאירועים הכוללות הפעלת מערכות להשמעת קול ומוסיקה. 
 2. בעל העסק יפעיל מערכת הגברה קולית כך שתעמוד בדרישות התקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) – 1990, ובדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) - 1992.
 3. בעל העסק יכוון את הרמקולים לכיוון הקהל באתר האירוע וכלפי מטה בלבד, ולא לכיוון המגורים  הקרובים.
 4. בעל העסק יבצע מראש כיול של העוצמה הקולית של מערכות ההגברה באתר האירוע, במטרה להבטיח  שרמות הרעש בבניינים הקרובים ממערכות ההגברה וההשמעה, עומדות בדרישות התקנות לרעש בלתי  סביר המוזכרות בסעיף 2.
 5. את הכיול יש לבצע בהתייחס לשעות היום ולשעות הלילה (אחרי השעה 22:00) בנפרד, בהתאם לדרישות התקנות הנ"ל.  את המדידות האקוסטיות יש לבצע על ידי מודד מוסמך.
 6. בעל העסק יתקין ויפעיל, במערכת  ההגברה הקולית, מתקן / מנגנון  המבצע באופן עצמאי הגבלה של הרמה הקולית המרבית בהתאם לכיול .
  בעל העסק יבצע, במשך כל אירוע תחת כיפת השמים, מדידות רעש על ידי מודד מוסמך, כדי להוכיח שמפלסי  הרעש  במבנים הקרובים מהאירוע, עומדים בדרישות התקנות  המוזכרות בסעיף 2.  את דו"ח  תוצאות המדידות   יש להגיש לרישות הרישוי של עיריית כפר סבא לבדיקה ולאישור בתוך  3 ימים  אחרי המדידה.

השמעת מוסיקה ואקוסטיקה

 1. בכל עסק שיש בו השמעת מוזיקה כגון פאבים, בארים, בתי קפה, מסעדות:
  אין להקים את העסק במבנה מגורים ובמבנה שיש בו מגורים בפועל.
  דלת  הכניסה / היציאה של הקהל תהיה  מסוג "מבואה אקוסטית" .
  בעל העסק לא יציב בשום מקרה רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק.
 2. לכל בר או מועדון המשמיע מוסיקה יידרש תסקיר אקוסטי, מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום מוגן ולא גורם לרעש סביבתי. כמו כן, בעל העסק יידרש למבוא אקוסטי בכניסה אליו. 
 3. אולמי שמחות ועסקים שיש בהם השמעת מוסיקה יידרשו להתקין מד רעש ולימטר .

לתקנות רישוי עסקים בנוגע להתקן מד-רעש באולם שמחות וגן אירועים לחצו כאן 

עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם

הנחיות לעסקים מסוג: מכון ליופי ולקוסמטיקה ,מספרות, כתובות קעקע, ניקוב אזניים, סאונה, מכוני עיסוי ועוד...

לפירוט הנחיות מיוחדות לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם לחצו כאן 

מכבסה - ניקוי יבש

בעל העסק יפעיל את העסק רק אם מכונות הכיבוס שבעסק הם מסוג "מכונה סגורה מדור רביעי".
"מכונה סגורה דור רביעי " - מכונה סגורה לניקוי יבש באמצעות החומר פר כלורו אתילן -  PERC, שהטיפול כולו נעשה במתקן אחד סגור, ושכוללת את כל האמצעים הבאים לפחות:
א. מעבה לצורך מיחזור PERC
ב. התקן להורדת ריכוז אדי ה- PERC בתוף בסוף פעולת הייבוש.
ג. מנגנון למניעת פתיחת דלת המכונה אלא רק לאחר זמן שהייה לצורך קירור והורדת ריכוז אדי ה- PERC .

מפריד שומן

כל עסק, שיש בו שמנים, יידרש להתקין מפריד שומן ולבנות ריצוף ותעלות ניקוז לבור שמינים למניעת דליפת השמן לקרקע.
את מפריד השומן, יש לתחזק בקביעות על ידי חברה מתמחה. עסק בו הותקן מפריד שומן ישמור את שוברי הפינוי של השומנים למפעל למחזור שומנים הקרוב למשך שנתיים.
כל עסק, בו יש מערכות מים וביוב יידרש לאשר את תוכנית האינסטלציה כולל אישור התקנת מז"ח.

חומרים מסוכנים

כל עסק,שיש בו חומרים מסוכנים, יידרש להביא היתר רעלים. כל עסק,שיש בו חומרים מסוכנים יפנה אותם לרמת חובב והקבלות ישמור בתיק העסק.

פסולת ואשפה

כל עסק בעיר מחויב לקבל אישור ממחלקת ניקיון למתקני האשפה הנדרשים לו לאחר שיציג את היקף האשפה הצפוי למנהל /מפקח המחלקה.
באחריות בעל העסק לאסוף את האשפה בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת האשפה, ולהציבם במקום שנקבע לשם פינויים.
העסקים מחויבים לקבל אישור אגף חזות העיר/מחלקת ניקיון על סידורי אשפה כלהלן:

 • מכלי אשפה
 • מכבש קרטונים
 • דחסן אשפה (לחלק מהעסקים )
 • מיתקן מחזור אחד או יותר, נפרד מכלי האצירה קיימים
 • כלי קיבול נפרדים לפסולת תעשייתית או פסולת חקלאית של עסק

העסקים מחויבים לעמוד בדרישות החוק והוראות המפקח בנוגע לצורה, גודל, מספר, מקום ולשאר התנאים שקבע המפקח ולשמור על תקינותם, ניקיונם.
בעל העסק ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע  מטרד רעש, זיהום אויר או מפגע סביבתי / תברואי אחר.
פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יש לצבור בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, שישמרו בתוך מקרר ייעודי עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה בסמוך למועד הפינוי.

המלצה לכלי אצירה/ פחי אשפה בעסק:
בתוכניות העסק שיוגשו לרישוי עסקים יצוין מיקום כלי האצירה (פחי אשפה)
ומתקני המחזור לפי הפירוט הבא:

 • 50-100 מ"ר - 4 מכלים 360
 • 100-150  -    5 מכלים 360
 • 150-300 –   10 מכלים 360

בעסקים גדולים יותר יידרש דחסן אולם הקביעה תתבצע בהתאם לאופי ופעילות העסק בסמכות אגף חזות העיר לשנות את סוגי כלי האצירה ואת כמותם.

הסדרי חנייה ותנועה

כל מוסך, חניון, ועסק עתיר בתנועת כלי רכב, חייב באישור תוכנית החניה המשולבת בעסק.
חניון חייב באישור תוכנית החניה, הכניסות והיציאות והתמרורים שלו על ידי מהנדס התנועה של הרשות וועדת התמרורים העירונית או של משרד התחבורה.
בכל אירוע המוני בו נסגרים כבישים, יש לקבל אישור מאת מהנדס התנועה העירוני.
כל תחנת מוניות המבקשת רישיון, חייבת באישור מוקדם של אגף ההנדסה.

חוקי עזר

על העסקים בעיר לפעול על פי חוק העזר של העיר בנושא שעות פעילות עסקים, מניעת מפגעים וכו'.
לעסקים הנמצאים באזורי מגורים, יינתן אישור על פי תנאי מוקדם לרישיון העסק .

לרשימת חוקי העזר העירוניים לחצו כאן 

רוכלות

על פי מדיניות ראש העירייה, לא יינתנו רישיונות לרוכלים בכל רחבי העיר למעט במסגרת הירידים.
חוק רישוי עסקים מקנה לראש רשות הרישוי, סמכות לקבוע סייגים ומגבלות על מיקום החנויות בעיר.

אביזרי מין

רשות הרישוי קבעה שאין לאשר עסקים למכירת אביזרי מין בקרבה העולה על 500 מטר מבית ספר.
חלונות הראווה לא יהיו גלויים ומציעים סחורה לעוברים ושבים ברחוב.

משחקים אלקטרוניים

חוק רישוי עסקים נתן לרשות הרישוי סמכות לקבוע את כמות העסקים מסוג משחקים אלקטרוניים ולהגביל את התפוצה ברחובות מסוימים.
מתקן חיש גד מוגדר כמשחק אלקטרוני טעון רישוי.
לא יאושרו יותר ממשחק אחד ברחובות המסחריים.

מוסך צביעה

בעל עסק של עסק העוסק בצביעה, לרבות מוסכים, מסגריות ונגריות, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר, כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו.
בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה.

משקאות משכרים

גובה הקנס בגין מכירת משקאות משכרים הינו 4,000 ₪
לתשומת לבכם, בצו רישוי עסקים אשר התפרסם לאחרונה, נקבע כי כי עבירה על סעיף 2(א1) לחוק רישוי עסקים, האוסר על מכירה, הגשה והספקה של משקה משכר בעסקים משעה 23:00 עד השעה 06:00 למחרת, היא עבירת קנס, והקנס בגינה עומד על 4,000 ₪. 

לתקנות רישוי עסקים (עבירה קנס משקאות משכרים) התשע"ד 2013 לחצו כאן 

לתקנות רישוי עסקים - הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר לחצו כאן 

מניעת רעש וריח

מניעת רעש וריח- לטופס המידע לחצו כאן 

פרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבש

לטופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק (הבטים סביבתיים): פרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבש לחצו כאן

עסק רחיצת רכבים

להנחיות להגשת פרשה הטכנית (הבטים סביבתיים): לעסק רחיצת רכב לחצו כאן

קריטריונים לשילוט

עיריית כפר סבא (להלן: "הרשות" או "הרשות המקומית") גיבשה קריטריונים והנחיות להצבת שילוט בתחומי העיר למטרות הבאות:
• לשמור על חזות נאה ואסתטית של העיר.
• לקבוע קריטריונים אחידים להצבת שלטים בתחום העיר.
• לשמור על האופי הארכיטקטוני של חוצות העיר והמבנים שבה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים.
• ליצור שילוב עיצובי בין השילוט המבוקש לבין שלטים סמוכים, למבנה עליו ימוקם השלט ו/או לסביבה.
• להגן על הציבור על ידי קביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט.
הנחיות אלו גובשו, על פי הוראות חוק עזר לכפר סבא (מודעות ושלטים), תשל"ד – 1974 (להלן: "חוק העזר העירוני לשילוט"), ובאות להוסיף עליו ולא לגרוע מהאמור בו.

תנאים כלליים
• תנאי מנחה – תותר הצבת שלט אחד בלבד לכל בית עסק, למעט במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת השילוט או ממי שהוסמך על ידה.
• גודל השלט, מיקומו וצורתו יקבעו בתיאום עם מחלקת השילוט בעיריית כפר- סבא.
• הרישיון בגין השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדארית בלבד והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן , ברישיון השלט צוין מועד אחר.
• האגרות לפרסום שלט או מודעה יהיו כקבוע בחוק העזר העירוני לשילוט.
• כל החיובים הינם  לשנה,בהתאם לסיווג השלט ובהתאם לשיעורי האגרות הקבועים בחוק העזר העירוני לשילוט.
• לכל שלט יהיה אישור חשמלאי מוסמך (ככל שנדרש) + התחייבות  אישית של המבקש לתקינות השלט, לשמירה על מראהו האסתטי ולאי פגיעה בחזות הסביבתית.
• שלטים המחייבים התקנה  על גבי קונסטרוקציות, ביצוע חפירות ו/או עבודות בניה וכיו"ב  - יצורף  לבקשה היתר בניה מאגף הנדסה.
• השלטים יעוצבו ברמה אומנותית ע"י בעל מקצוע בתחום הגרפיקה/שילוט ויבוצעו מחומרים עמידים בפגעי מזג אויר. רכיבים ממתכת, למעט אלומיניום ומתכות אל-חלד, יהיו מגולוונים, או צבועים בצבעים המגנים מפני קורוזיה.
• השלט המוצע ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא ממוקם, בבניינים הגובלים ברחוב, מבחינת מיקום, גובה, צורה, גודל, חומר, הארה, צורת האותיות, הכתב, הצבע ומכל בחינה ויזואלית אחרת.
• על השלטים להיות מעוצבים וממוקמים להנחת דעת ועדת השילוט, ומתאימים לאופי הארכיטקטוני של המבנים והסביבה.
• הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים שכנים.
• לא יותר שלט שאינו צמוד למבנה, או למעקה בנוי, למעט במקרים חריגים שיאושרו ע"י ועדת השילוט.
• בעל רישיון לשלט חייב להחזיק את השלט במצב נקי ותקין. שלט שאינו מתוחזק כראוי - חייב בפירוק מיידי או החזרתו למצב תקין. העירייה רשאית לפרק שלט שאינו מתוחזק כנדרש, במידה ולא יעשה זאת בעל השלט, ולחייב את בעל השלט בהוצאות הפירוק. למען הסר ספק יובהר, כי אין בתשלום הוצאות כאמור, כדי לגרוע מסמכותה של העירייה לפעול על פי כל דין, לרבות בדרך של השתת קנסות.
• שלט מואר יהיה מצויד במפסק פחת והמערכת המספקת חשמל לשלט תהיה מוסתרת. מערכת תאורת השלט תעבור בקורת תקופתית של חשמלאי מוסמך, שימסור אישור לתקינות המתקן החשמלי ולאחריות, לבעל השלט. במקרים מיוחדים יותר שימוש בגופי תאורה מעוצבים ע"ג זרועות, בכפוף לאישור ועדת השילוט.

שלט  רגיל - הוראות כלליות:
• שלט המפרסם עסק יוצג רק בחזית המבנה שמתנהל בו אותו העסק, אלא אם התירה ועדת השילוט את הצגתו במקום אחר.
• רוחבו המרבי של שלט עסק לא יעלה על רוחב חזית בית העסק, אלא אם הותרה הצבת שלט גדול יותר, מטעמים מיוחדים, על ידי ועדת השילוט.
• עסקים הממוקמים בפינת רחובות בעלי מספר חזיתות מסחריות, יהיו רשאים למקם שלט אחד בכל חזית מבנה, בכפוף לאישור ועדת השילוט ולקבלת רישיון כדין בגין כל שלט.
• השלט יותאם למבנה שעליו יוצג, לא יחרוג ממימדי החזית (רוחב וגובה), ויבוצע עפ"י ההנחיות הכלליות המפורטות לעיל. השלט יבלוט (במידת העומק) לכל היותר 15 ס"מ מקו החזית, אלא אם נקבע אחרת על ידי ועדת השילוט.  בבניינים בהם קיימת  נישה להתקנת שלטי הפרסום, לא יחרוג השלט מממדי הנישה.
• השלט יוצב בתיאום עיצובי בין כל החנויות בבניין אחד. השלטים לאורך החזית יהיו בשורה רצופה ומתואמת, או באותיות בודדות ע"ג הקיר, בהתאמה לשילוט שכן.

הוראות נוספות באשר לשילוט קולונדות
• הוראות אלו נוגעות לשילוט מסחרי ברחוב שיש בו קולונדה בנויה ו/או ארכדה, עבור העסקים הנמצאים בקומת הקרקע.
• השלט יהיה לכל רוחב המיפתח בין העמודים. לא יותר שילוט חלקי. השלט ישתלב במשור החזית ולא יבלוט ממנה - בין העמודים ובצמוד לקורה העליונה.
• בהינתן אישור של ועדת השילוט, ניתן לשלב שלט של שני עסקים בשלט אחד, במיפתח בין העמודים, בתנאי שהשלט נוגע לעסקים הנמצאים בסמוך לו.
• לא תותר העברת מערכת חשמל חיצונית לתאורת השלט.
• הגובה של השלט יהיה 40-80 ס"מ, ובכל בניין יהיו המידות אחידות לכל השלטים בבניין. הגובה המזערי מפני המדרכה לתחתית השלט יהיה 2.50 מטר.

שילוט/מודעה על חלון ראווה
• בכפוף לקבלת רישיון כדין, תותר הצבת שילוט מאחורי חלון הראווה של בית העסק או הדבקת מודעה על צידו הפנימי, בתנאי שאינם גורעים משקיפות החלון במידה העולה על הנדרש.
• מקום בו לא קיים שלט המפרסם את בית העסק – תיחשב מודעה שהודבקה כאמור לעיל, כשלט הטעון היתר כדין, לעניין תשלום האגרות בגינו.

שילוט על גבי בניין עם גגון בנוי
• בשילוט עסקים הכוללים גגון בנוי בחזית יותאם השלט למידת הגגון (אורך/רוחב/גובה). במקרה שהגגון בנוי ללא היתר - יוסר הגגון והשילוט יותקן בקיר חזית העסק.
שילוט על גבי בניין עם כרכוב (קרניז) בנוי
• במבנים בהם קיימים כרכוב/כרכובים בנויים, יהיה השילוט בשטח הקיר שבין תחתית הכרכוב לחלון הראווה הנמצא מתחתיו. השלט יהיה בגובה אחיד, שלא יעלה על 60 ס"מ, ובהתאמה למידות הכרכוב. במקרים שאין גובה מספיק לשילוט מתחת לכרכוב - יותאם השלט עפ"י הנחיות הועדה. 

שילוט באמצעות ארגזי שילוט
• הארגז יבוצע מפח מגולוון, אלומיניום או נירוסטה. אין להשתמש באותיות מנוסרות מודבקות. מידות הארגז יותאמו לשילוט שכן ולחזית הבניין, ויהיו מותאמות לשלטים לאורך כל חזית הבניין.
שלט שני ואילך
• שלט שני מחויב בקבלת אישור מיוחד של ועדת השילוט. שלט שלישי ואילך מחוייב בקבלת אישור מיוחד של ועדת השילוט, אשר יינתן מנימוקים מיוחדים.
• אגרת שלט שני ואילך תיגבה בנוסף לאגרה בגין השלט הראשון, על פי התעריפים הקבועים בתוספת לחוק העזר העירוני לשילוט.
• התנאים לעניין מיקום השלט, גובהו, עומקו ורוחבו יהיו כמפורט לעיל ביחס לשלט רגיל.
• בעלי עסק באותו בנין יוכלו להגיע ביניהם להסכמה אשר תוצג לעירייה בכתב, לפיה יוותר אחד מהם לשני על מיקום הפרסום, באופן שהשני יקבל את הזכות למקם שלט על גבי מקום הפרסום השייך לראשון.

שילוט בפסאז'ים/ סמטאות פנימיות
• עסקים הממוקמים בתוך סמטאות פנימיות או פסאז'ים יהיו רשאים לפרסם את עצמם באמצעות שילוט מרוכז, אשר יכיל את כלל ו/או חלק מהעסקים הממוקמים בתוך הסמטה הפנימית ו/או הפסאז' (להלן: "השלט המרוכז").
• השלט המרוכז ימוקם על גבי עמוד פרסומי מואר בפתח הפסאז' ו/או הסמטה כאמור או לחילופין על קיר המבנה הפונה לחזית הרחוב הראשי.
במקרה בו השלט המרוכז ימוקם על קיר המבנה הפונה לחזית הרחוב הראשי, לא יעלה רוחבו על רוחב קיר המבנה הנ"ל וגובהו לא יעלה על 80 ס"מ.
• בפסאז'ים ו/או בסמטאות פנימיות בהן תחליט ועדת השילוט, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להציב את השלט המרוכז בשטח הציבורי, יותקן השילוט במיקום המיועד, אך ורק באמצעות זכיין שייבחר במכרז שיפורסם מטעם הרשות ואשר יהא אחראי מטעמה להצבת שילוט באופן המתואר להלן ולגביית אגרות השילוט מבעלי העסקים שיופיעו בשלט המרוכז.
הזכיין יהא רשאי לגבות תשלום נוסף מבעלי העסקים שיפורסמו באמצעות השלט המרוכז, בגין השימוש בשטחי הפרסום בשלט המרוכז, בגובה ובתנאים שיאושרו על ידי ועדת השילוט, כפי שיפורטו בתנאי המכרז.
• במקרה בו לא יינתן היתר להצבת שלט מרוכז כאמור, תיבחן אפשרות הצבת שלט דגל בכניסה לכל עסק ועסק בפסאז'/בסמטה, באופן ובתנאים כדלקמן:

 • שטח שלט הדגל לא יעלה על 0.2 מ"ר (צלע אנכית לא יותר מ-30 ס"מ) אלא אם יקבע אחרת על ידי ועדת השילוט .
 • שלטי הדגל יעוצבו בצורה אחידה בהתאם לקביעת ועדת השילוט.
 • השלט ימוקם אנכית לקיר העסק ובגובה מינימלי של 2.2 מ' ממפלס הקרקע.

במקום בו טרם אושר שלט מרוכז כאמור וטרם הוצבו שלטי דגל - תיבחן הצבת חמורים בתוך הפסאג'  במהלך תקופת הביניים החל מרגע הגשת הבקשה לקבלת היתר להצבת שלט מרוכז ועד להתקנתו, אך לא יותר מ- 60 ממועד הגשת הבקשה. בכל מקרה  הצבת החמור תותר רק בצמוד לבית העסק ובאופן שלא יפריע את תנועת העוברים  ושבים.

שילוט לבעלי מקצועות חופשיים
כל בעלי המשרדים במבנה ירכזו את שלטיהם ביחידה פרסומית אחת, אשר תוצב בקומת הקרקע ותותקן על קיר המבנה. במקומות בהם לא ניתן להציב את השילוט על הקיר, יותר בכפוף לאישור הועדה, להציב השילוט במסגרת מעוצבת, שאינה צמודה לבניין, או בצמוד לגדר.
כל בעל משרד יפרט את שמו ועיסוקו על לוחית אחת במידות 40/25 לכל היותר. כל שלטי העסקים באותו בניין יהיו במימדים, צורה וכיתוב אחידים, וירוכזו במסגרת משותפת. הלוחיות והמסגרת יהיו מאלומיניום או ממתכת אל חלד.
כל בקשה לתוספת ו/או שינוי השילוט, תשתלב במערך השילוט המאושר הקיים. המבקש הראשון יכתיב את המיקום והצורה לשאר המשרדים בבניין.
השילוט המבוקש ישתלב במבנה עליו הוא ממוקם, כמפורט בהנחיות הכלליות לעיצוב.

שילוט באתרי בניה
א. על גדר אתר בניה תותר הצבת שילוט טכני, המאושר כחלק מהיתר הבניה, באישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, אשר יפרסם את אתר הבניה ו/או את בעלי המקצוע העובדים באתר הבניה, בגודל אשר לא יעלה על 6 מ"ר.
ב. כן תאושר הצבת שילוט המחויב מתוקף חוקי התכנון והבניה, כדוגמת, רישיון הקבלן, אזהרה על קיום הבניה וכו', בגודל אשר לא יעלה על 1 מ"ר.
ג. פרט לשילוט הטכני המפורט בס"ק (א)-(ב) לעיל, לא תותר הצבת שילוט כלשהו על גבי גדר אתר הבניה ו/או בתוך אתר הבניה, אלא באישור מיוחד מוועדת השילוט, מנימוקים שיירשמו ובתנאים שיקבעו.
ד. למען הסר ספק, כל שילוט אשר יותר, למעט השילוט הטכני, המפורט בס"ק (א)-(ב) לעיל יחויב בהוצאת רישיון שילוט, ובאגרות שילוט כדין.
ה. לא תותר הצבת דגלי פרסום באתר בניה, למעט דגלי לאום ו/או דגל הרשות המקומית.

שלטי חוצות ופרסום בשטחים ציבוריים
א. תותר הצבת שלטי חוצות ברחובות הראשיים (עורקי תחבורה) בלבד, בכפוף להוראות חוק הדרכים(שילוט), תשכ"ו - 1966.
ב. שלטי חוצות יחויבו בקבלת היתר בנייה כדין, לרבות אישורי מהנדס לעניין קונסטרוקציה ו/או חוזק ויציבות השלט.
ג. שילוט חוצות יוצב אך ורק על גבי תשתית העשוייה אבן/בטון/לבנים/פלדה, כפי שתאושר מעת לעת על ידי ועדת השילוט.
ד. שילוט חוצות לא יעלה על גודל של 3X6 מ"ר.
ה. שילוט חוצות יאושר בתנאים הכללים להצבת שילוט, לרבות התחשבות בחזות הסביבתית.
ו. גב השלט ייצבע בצבע אחיד, אלא אם אושרה התקנת שילוט דו צדדי.
ז. שלטי חוצות לא יותקנו בסמוך לבנייני מגורים, או באזורים מבונים/צפופים, בהם אין מרחב פנוי פתוח בסביבת המבנה.
ח. שלטי חוצות לא יותקנו באזורים ירוקים פתוחים, פארקים ובשטחים שבהם השלט אינו משתלב בתכנון הסביבתי.
ט. שלטי חוצות לא יותקנו בסמוך למבנים בעלי אופי אדריכלי ייחודי ו/או מבנים לשימור.
י. שלטי חוצות ימוקמו במרחק מינימלי של 600 מטר בין שלט לשלט, בהתייחס לרצף שילוט על ציר תנועה.
יא. השלט יבוצע מחומרים עמידים בפני תנאי מזג אויר משתנים, לרבות: רוחות, שמש, גשם וכד'.
יב. שלטי החוצות ברחבי העיר יעוצבו בצורה אחידה לרבות עיצוב, מסגרת, מידות מתקן נושא וכו'.
יג. במידה ותהיה דרישת הסרה בעקבות דרישת גורמים מוסמכים, או שינוי בהנחיות ובתקנות, חייב יהיה בעל ההיתר בהסרת השלט.

שילוט על גשרים
• לא יותר שילוט על גשרים בעלי מעקה קל או שקוף.
• בגשרים בעלי מעקה בנוי ואטום, ניתן יהיה לאשר שילוט מוגבל - עפ"י שיקול דעת הועדה.
• השילוט יותאם למידות הגשר ולגובה המעקה. פרטי החיבור של השלט יהיו חלק מבקשת ההיתר לשילוט.
• שילוט גשרים, אם יותר, יחייב הצהרת מהנדס, כמפורט לעיל.
• גובה השלט לא יעלה על 1.2 מ"ר ובכל מקרה, השלט לא יבלוט מעל לגובה המעקה הבנוי.
• הועדה רשאית לדרוש רציפות והתאמה בין שלטים על גבי הגשר, או מרווחים בין שלטים - בהתאם לשיקול דעתה.

שילוט אלקטרוני על גבי מסכי טלוויזיה
• שלטי טלוויזיה יאושרו להתקנה רק ע"י חברות מקצועיות המתמחות בתחום זה.
• שלטי טלוויזיה לא יותקנו על בנייני מגורים, או באזורים מבונים/צפופים, בהם אין מרחב פנוי פתוח בסביבת המבנה.
• שלטי טלוויזיה לא יותקנו באזורים ירוקים פתוחים, פארקים ובשטחים שבהם השלט אינו משתלב בתכנון הסביבתי.
• שלטי טלוויזיה לא יותקנו על מבנים בעלי אופי אדריכלי ייחודי ו/או מבנים לשימור.
• שלטי טלוויזיה ימוקמו במרחק מינימלי של 500 מטר בין שלט לשלט, בהתייחס לרצף שילוט על ציר תנועה.
• שלטי טלוויזיה לא יותקנו על גגות.
• השלט יבוצע מחומרים עמידים בפני תנאי מזג אויר משתנים, לרבות: רוחות, שמש, גשם וכד'.
• השלטים יכללו מערכות בקרה על רמת קרינה והבהירות (BRIGHTNESS CONTROL). לא תותר הצבת שלט מסנוור או מרצד.
• מידות השלט לא יעלו על 3X4 מטר.
• השלטים האלקטרוניים ברחבי העיר יעוצבו בצורה אחידה לרבות עיצוב, מסגרת, מידות מתקן נושא וכו'.
• במידה ותהיה דרישת הסרה בעקבות דרישת גורמים מוסמכים, או שינוי בהנחיות ובתקנות, חייב יהיה בעל ההיתר בהסרת השלט.

שילוט תלת מימדי על גבי עמודים (שלט חוצות מתחלף)
שילוט תלת מימדי יותר להצבה באזורים שייקבעו על ידי הרשות, עפ"י שיקול דעתה של ועדת השילוט.
שלטים תלת מימדיים יותקנו אך ורק ע"י זכיינים מקצועיים המתמחים בתחום זה.
• מרחק מינימום בין העמודים יהיה 200 מ'.
• גובה העמוד הנושא יהיה מקסימום 6 מ', העמוד יהיה בחתך עגול.
• מרחק השלט משפת הכביש (המיסעה) יהיה מינימום 50 מ', בכפוף לחוות דעת יועץ תנועה.
• גודל השלט התלת מימדי: בגבולות נפח של 2 מ' עומקX  2 מ' גובה X 4 מ' רוחב.
• אין להציב שלט דו מימדי על העמוד ו/או שלט שיש לו חזית אחורית אטומה.

שילוט שהצבתו אסורה
לא יינתן רישיון לשלט במקרים כדלקמן:
• שלט שפרסומו או הצגתו הם בניגוד לחוק.
• שלט, שעל פי החלטת ועדת השילוט, פוגע במראה האסתטי של מבנה, או מסתיר פרטים בעלי יחוד ארכיטקטוני בבניין (קשתות, כרכובים, עמודים וכיו"ב).
• שלט הגורם סכנה לתנועת הולכי רגל, מסתיר תמרורים, או שילוט חיוני אחר, או מהווה מפגע בטיחותי או מפגע תנועה, או שלט המואר בצורה העלולה להוות מפגע בטיחותי.
• שלט המהווה, לדעת וועדת השילוט, מטרד ו/או מפגע לתושבים, לתנועה או לסביבה (תאורה, רעש וכד').
• שלט המהווה מחסום לדלתות, לחלונות או ליציאות חירום, המותקן על מדרגות חירום, על צינורות ביוב, על עמודי רמזור, על אנטנות, על עמודי צופרים, על מתקני מיזוג אויר, על ארובות או במקום המונע גישה לאזור הדרוש לצרכי מילוט או כיבוי אש וכיו"ב.
• שלט שלדעת הועדה, עלול לפגוע בתקנות או ברגשות הציבור.
• שלט שאינו צמוד למבנה בית העסק המפורסם, לרבות שלט המוצב על קרקע לא בנוייה, אך למעט שלטי חוצות.
• שילוט על מבנים, עמודים ו/או מתקנים ציבוריים, לרבות מדרכה ומעקות בתחום הדרך, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך.
• שילוט של עסק שלא פועל ע"פ דיני רישוי עסקים ורישוי בניה.
• שילוט על נגררים.
• שלט על בניינים לשימור, אלא אם ניתן היתר עפ"י החלטת ועדת השילוט, ואישור הוועדה לשימור מבנים.
• שלט דגל (בולט) - מאונך לבית העסק, אלא אם כן נמצא באזור מיוחד המאושר ע"י ועדת השילוט (קניון ערים, בית יתיר, מרכז שרונה, פסאז'ים וכו').
• שלט  בולט – שלט הבולט מעבר ל-15 ס"מ מקיר העסק.
• שלט נייד או שילוט המוצב על חמורים, למעט במקרים שהותרו כמפורט לעיל.
• מדבקות על גדרות.
• שלט על רכב חונה, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך.
• שלט בין קומות בבניין, אלא במקום שיועד לכך על פי היתר מיוחד.
• שילוט על גגות ומעקות גג, אלא אם ניתן אישור חריג מטעם ועדת השילוט.
• הצבתו של שלט שני ומעלה – אלא אם ניתן אישור חריג מטעם ועדת השילוט.
• שלטי בד, לרבות דגלים פרסומיים  למעט לצרכים טקסיים עירוניים שיחויבו באישור מיוחד, תקופת הצבת השילוט לא  תעלה על הניתן בהיתר.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שלט שהצבתו נאסרה ו/או שלט שהוצב ללא היתר, כמפורט לעיל, יחויב באגרה בגין התקופה בה הוצב בטרם הוסר.

שלטים הנצפים מדרכים בינעירוניות
בהתאם לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו- 1966, שלטים הנצפים מדרכים בינעירוניות נדרשים לאישור של ועדת השילוט והיתר של הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה. לא יותקן שלט הנצפה מדרך בינעירונית בטרם קבלת היתר להתקנתו מהוועדה המחוזית.

ביטול ו/או הסרת שילוט
• שילוט המוצב ללא היתר כדין ו/או בסטייה מהיתר שניתן כדין – טעון הסרה.
• הרשות תהיה רשאית להסיר שילוט כאמור לאחר חלוף 14 ימים ממועד משלוח הודעה לבעל השלט ו/או מציב השלט ו/או מי מטעמם, המורה על הסרתו.
• בעל השלט ו/או מציב השלט ו/או מי מטעמם יחויב בהוצאות שנגרמו לרשות בגין הסרת שלט כאמור