המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות


המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות באגף לשירותים חברתיים קהילתיים, שואפת ליצור חברה בעלת חוסן חברתי ותחושת סולידריות, הרואה במעורבות ואחריות חברתית של מתנדבים ופעילים את הבסיס לקהילה חזקה.

המחלקה מעניקה ידע וליווי מקצועי בנושאי קהילה והתנדבות, בונה ומקדמת קהילות ייחודיות המבקשות לשפר את מצבם החברתי. היא עושה זאת באמצעות העצמה, מתן סיוע במיצוי זכויות, והעלאת המודעות בקרב תושבי העיר והגורמים השונים בה.

המחלקה פועלת ביחד עם תושבים, פעילים חברתיים ומתנדבים תוך מקסום היכולת שלהם ומתן אפשרות לבטא את תרומתם הייחודית והעצמת תחושת השייכות שלהם בהתייחסות למאפיינים חברתיים תרבותיים של כל קהילה.

המחלקה מהווה כתובת להתנדבות עבור כל הגורמים בעיר ומחברת בין תושבים המבקשים להתנדב, לבין עמותות, ארגונים, פרויקטים  וגופים שונים בעירייה.

תחומי פעילות המחלקה:

צוות המחלקה ופרטי התקשרות:

עו"ס סילביה גלמן בקר
מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות
09-7641147
מיכל אלמוג
עו"ס קהילתית
09-7641107
מרינה שיפרין
רכזת התנדבות נוער
09-7641109
דבי אזולאי
מנהלת שי"ל
09-7669393
עו"ס אורלי דוידי
מנהלת היחידה לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות
09-7641145
עדינה קוממי
רכזת פרויקטים ומשאבי קהילה
09-7641108
אלכס ברונשטיין
רכז התנהלות כלכלית במרכז עוצמה
09-764070
עו"ס אורית לוי
רכזת מרכז עוצמה
09-7640726
ארנון שלומאי
רכז מתנדבים בבית הקהילתי
09-8643088
050-3166422
הבית למשפחות מיוחדות
טלפון:  09-8643088, 09-8361099 
נייד: 050-3166422  

רכזת תעסוקה במרכז עוצמה: 
 טל': 09-7640704