המחלקה לחינוך על יסודי
personמנהלת המחלקה לחינוך על יסודי הדס שרעבי
personטלפון 09-7649284
personכתובת רחוב ויצמן 135
personשעות פעילות מענה טלפוני בימים א', ג', ה' - בין השעות 08:30-13:00
personהערות קבלת קהל מתקיימת באמצעות זימון תור מראש

רישום ושיבוץ לחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשפ"ג

רישום ושיבוץ לתיכונים לשנת הלימודים תשפ"ג