המחלקה לחינוך יסודי
personמנהלת המחלקה לחינוך יסודי אורית לייבוביץ
personטלפון 09-7649159
personפקס 09-7646411
personשעות פעילות מענה טלפוני בימים א', ג, ה', בין השעות 08:30-13:00
personהערות קבלת קהל בהצגת תו ירוק ובתיאום מראש

במסגרת ייעול השירות, ניתן לתאם טלפונית פגישה לקבלת קהל, ואף לקבל אינפורמציה ראשונית הקשורה לפנייתך.

המחלקה לבתי ספר יסודיים וממ"ד אחראית על ניהול כל מערך החינוך היסודי בעיר הכולל חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי וחינוך מיוחד.

המחלקה שואפת לתפעול תקין של כל מערכת החינוך היסודי והמדור הדתי ולקידום מערכת החינוך בהתאם.

המחלקה מטפלת בפניות הציבור, במעברים מהגן לבית הספר היסודי ומבית הספר היסודי לחטיבה, וכן נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לבתי ספר ומקדמת תוכניות עירוניות במערכת החינוך.

הודעה להורים בנושא הסככות במגרשי הספורט בבתי הספר