מטרת המדד הוא העמקת העשייה הסביבתית והעלאת החשיבות ב 3 נושאים עיקריים: הפרדת אשפה, מים וחשמל.

איך אנחנו מודדים?

  • בתי הספר מקבלים עדכון דוח חודשי  על נתוני צריכת  והמים בהשוואה לתקופה דאשתקד.

  • לאורך השנה מבקר מפקח מספר פעמים אשר מבצע בקרות בהתנהלות איכות הפרת אשפה בבית הספר – בכיתות, בחדר המורים ובחדר האשפה.

  • כל פעילות חינוכית העוסקת באחד משלושת הנושאים, מזכה את בית הספר בנקודות.

  • בתום  שנת הלימודים יוכרזו שלושת בתי הספר בהם נרשמה הפעילות החינוכית הענפה ביותר וכן נראו ירידות בצריכת המשאבים והם יזכו להשתתף בטקס חגיגי כולל פרסים.