אודות החברה הכלכלית

החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא היא חברה פרטית בבעלותה המלאה של עיריית כפר-סבא. עיקר מטרותיה של החברה הן יצירה וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר. 
 
פעילויות ופרויקטים אלו באים לידי ביטוי בעיקר ביזמות בעלת זיקה מוניציפלית כגון: בניה, תשתיות, שיקום שכונות, פינוי ובינוי שכונות, תחבורה, נוער, ספורט ועוד.  

אנשי קשר:

מנכ"ל החברה הכלכלית: אלעד קנדל, טל'  09-7674615
אדמינסטרציה: רוני דנציגר, טל'  09-7497001
הנה"ח: דפנה שחף, טל'  09-7497003 

צוות החברה הכלכלית באתר החברה 


פניות הציבור
לכל יחידה  קיים מענה בתחומי הפעילות המקצועית שבה היא עוסקת. פניות הציבור מטפלת במגוון רחב של נושאים: בקשה חוזרת , תלונה, נושא שלא טופל או טופל שלא לשביעות רצון הפונה, הצעת ייעול, בירור כללי וכיוצא בזה, אשר לא קיבלו מענה באופן ישיר מול היחידות השונות.
פניות הציבור אחראים לרכז את הבקשה ולוודא מענה יעיל ומיטבי לכל פניה.
פנו אלינו: pnyotcalcalit@ksaba.co.il


חברי דירקטוריון – החברה הכלכלית:

 • רפי סער – יו"ר הדירקטוריון
 • אורן כהן
 • עילאי הרסגור - הנדין
 • תהילה מימון
 • צביקה צרפתי
 • איתי צחר
 • צביקה דוידי
 • עליזה זיידלר גרנות
 • אבי יבין-קלוגר
 • סמי הללי
 • אביבה אזון

» תקנון החברה הכלכלית

» פרוטוקולים דירקטוריון החברה הכלכלית

» מכרזי החברה הכלכלית

» אתר החברה הכלכלית

תקציב:

סיכום תקציב 2019 החברה הכלכלית 

דוחות ועדת ביקורת:

דוח ביקורת בנושא פרויקט ניקוז ברחוב הכרמל (2018)

דוחות כספיים:

דוח כספי לשנת 2018 החברה הכלכלית
דוח כספי לשנת 2017 החברה הכלכלית
דוח כספי לשנת 2016 החברה הכלכלית
דוח כספי לשנת 2015 החברה הכלכלית
דוח כספי לשנת 2014 החברה הכלכלית