פיקוח עירוני

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

ענפים פולשים מבית פרטי

דרישה להסרת מפגעי ענפים שבולטים לשטח ציבורי

עד 3 ימים

00:03:00:00

אכיפת המפגע ענפים פולשים מבית פרטי

אכיפת ענפים בולטים אשר מהווים מפגע מתוך רכוש פרטי לציבורי

עד 10 ימים

00:10:00:00

הוצאת גזם/ פסולת גושית שלא ביום פינוי

איתור ואכיפה של הוצאת גזםפסולת גושית שלא ביום פינוי

עד שש שעות

00:00:06:00

מניעת רעש

הערכה וטיפול בנושא מפגע רעש

שעה

00:00:01:00

איתור בעלי המפגע- בור שופכים

הערכת מצב ודרישה לבעל הנכס של בור שופכין שעלה על גדותיו (פרטי)

יום

00:01:00:00

בור שופכים שעלה על גדותיו

אכיפה לתיקון המפגע לבעל הנכס עבור בור שופכין שעלה על גדותיו (פרטי)

עד 5  ימים

00:05:00:00

מפגעי תברואה

אכיפה לאחר קבלת דרישה מתברואן עירוני

עד 7 ימים

00:07:00:00

איתור האחראי על מפגע מכשול ברשות הרבים

דרישה או אכיפה על האחראי להסרת המכשול

עד 2 ימים

00:02:00:00

מכשול ברשות הרבים

פניה בנושא מכשול ברשות רבים

עד 7 ימים

00:07:00:00

רוכלות- רעש

רעש מרוכלות במרחב הציבורי

עד שעה

00:00:01:00

רוכלות- מכשול

מכשול מרוכלות במרחב הציבורי

עד שעה

00:00:01:00

מגרש לא מגודרלא נקי

דרישת לגידור או ניקוי לבעל נכס

30 ימים

00:30:00:00

פסולת בנין מונח ברחוב

דרישה לפינוי המפגע בנושא פסולת בנין שמונח ברחוב (לא מכולה)

עד ארבע שעות

00:00:04:00

מפגע אסבסט

דרישה או אכיפה פניה בנושא מפגע אסבסט

עד יום

00:01:00:00

מפוחים

פניה בנושא רעש ממפוחים

עד שעתיים

00:00:02:00

פינוי מכולות

פניה בנושא פינוי מכולות בנייה

עד יום

00:01:00:00

רשות החנייה

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן 

 קבלת תו תושב-ותיק ותיק- גיל הפנסיה רשאי לחנות בכחול לבן בחינם למעט חנייה אזורית (מסירה אישית)  7 ימים

00:07:00:00 

 קבלת תו תושב יכול להחנות בכחול לבן לפי הוראות התמרורים  14 ימים

00:14:00:00 

 קבלת תושב/אזורי יכול לחנות אחרי השעה חמש בחנייה אזורית בהתאם להוראות התמרור ומס' תו.  14 ימים

00:14:00:00

הסעדה

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

חזרה לפונה כל תושב ראשי לקבל מידע או פרטים בנושא הסעדה עד שעתיים 00:00:02:00
קבלת ארוחה המידע יועבר לחברה הכלכלית באמצעות המפקחות, הגננות או הצוות בגן על בסיס יום יומי הילד מקבל את כל הדרוש לו בסמוך למועד הארוחה