מתן סיוע חומרי בפניית לקוח לאגף הרווחה מבוסס על הוראות תע"ס (תקנון עבודה סוציאלית) של משרד הרווחה שמספרן:
1.4, 1.13, 1.22, 1.23,3.16

לתקנון ותעריפים לחצו כאן