הועדה להנצחת חללי פעולות איבה

שם

תפקיד

סיעה/אחר

מ"מ

אמיר קולמן

יו"ר

תנופה 

עו"ד איתן צנעני

לירית שפיר שמש 

חברה

מרצ

עילאי הרסגור הנדין

עו"ד יוסי סדבון

חבר

כפר סבא בראש

רו"ח תהילה מימון 

ראובן אביסף חבר מנהל מח' ניקיון העיר  
עולמית מדמון מזכירת הועדה מנהלת מח' אירועים