(16 במרץ 2022)

הודעה בדבר מקום ציבורי בעיריית כפר סבא שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998

בתוקף סמכותה של עיריית כפר סבא לפי סעיף 19 ט (ג1א) (2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

  1. המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק.
  2. הצהרת ראש עיריית כפר סבא.

להורדת דיווח על התאמות נגישות במקומות ציבור בקובץ pdf