שלום רב,

אם חנית בחניה אסורה או מועדפת (מקום חניה המוקצה לרכב מסוים בהתאם לתמרור המוצב במקום) ושילמת בטעות אגרת הסדר חניה (להלן: "האגרה"), וקיבלת דו"ח חניה, תוכל/י לבקש החזר דמי האגרה ששולמה.

 לצורך כך עליכם לשלוח בקשה להחזר האגרה ששולמה בטעות, לכתובת המייל של מחלקת פיקוח [email protected] , בצירוף העתק הדו"ח ואסמכתא המוכיחה ששולמה אגרה.