נטלי ברוטמן
מנהלת מדור מנהיגות והתנדבות נוער
09-7640750
מדור הדרכה ומנהיגות צעירה מרכז תחתיו את כלל פעילות מנהיגות נוער בעיר. במדור ניתנים מענים לבני נוער בכיתות ז'-יב' , תושבי העיר כפר סבא.  המדור מגבש מדיניות פעולה בנושאים הקשורים להדרכה, מנהיגות, פיתוח תחום טכנולוגי,  ייעוץ והכוונה ותרבות הפנאי החיובית של בני הנוער בעיר ואחראי על תכנון ופיתוח של תכניות מנהיגות חדשות בעיר. במסגרת פעילות המדור מבוצע איסוף נתונים עדכניים בכל עת  אודות בני הנוער המתייחסים לאיתור צרכים בכלל התחומים.

המדור כולל תחתיו מספר תחומים עיקריים : תנועות הנוער, תכנית המדצ"ים העירונית ומרכז הנוער בירוקה.

חזון:

הכשרת בני נוער לכדי בוגרים  מיטביים,  מעורבים ומשפיעים בקהילה המוכנים להתמודדות עם החיים  העצמאיים.

מטרות:

  1. הרחבת תחום מנהיגות נוער , הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות.

  2. פונקציות המספקות מענה חינוכי-חברתי חיזוק והקניית כישורי חיים באמצעות מענים מגוונים של פנאי, מנהיגות, מעורבות חברתית קהילתית,  ייעוץ והכוונה.

  3. הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית ומתן כלים חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה.

התפיסה החינוכית הקיימת בכל התחומים במדור הינה העצמה ויצירת הסללה למען צבירת ידע, למידה, קבלת כלים, התנסות משמעותית ועשיה ערכית חברתית. כלל, בני הנוער המשתתפים בפעילויות השונות, תנועות הנוער,  קבוצות המנהיגות ומעורבות חברתית מקבלים כלים הנוגעים למנהיגות והובלה וכל קבוצה תורמת ומתנדבת חזרה בקהילה באופנים שונים : הפעלת קבוצות, העברת מערכי פעילות בבתי ספר, התנדבויות עם קהילות שונות בעיר: קשישים, שורדי שואה, חיילים בודדים, אנשים עם מוגבלות ועוד.

מדור הדרכה ומנהיגות צעירה מציע לבני נוער אפיק אידיאליסטי להגשמת הצורך באקטיביזם חברתי, פריצת דרך, ריגוש והעצמה. המדור עשוי לשמש כאלטרנטיבת פנאי חיובית, המכשיר דור צעיר של מנהיגים בכל תחומי החיים: חברתי, תרבותי, אומנותי ועוד.

העיקרון המרכזי המנחה את עבודת המדור הוא העיקרון כי בכל פרט טמון פוטנציאל מנהיגות. אנחנו מאמינים שבאמצעות הקניית ערכים של מעורבות וקבלת אחריות בקהילה, הכוונה, הדרכה, הכשרה וליווי הולמים, כל פרט עשוי להגיע להישגים מרשימים בתחום אותו בחר להוביל.

במסגרת המדור פועלות מסגרות, קבוצות ופרויקטים של מנהיגות ופיתוח מנהיגות צעירה. בפיתוח מנהיגות צעירה הכוונה לאותן פעילויות ובני נוער שיובילו לאקטיבזם חברתי, ערכי, אשר יסחפו אחריהם בני נוער נוספים, תוך הבניית מוטיבציה אצל האחר, מימוש פוטנציאל אישי וגיבוש הקהילה – חברה.

מטרת המדור לעודד וליצור מסגרות שונות ולהוות "חממה" ליזמות צעירה באשר היא. המדור מאפשר מגוון התנסויות לנוער, גיבוש עמדות וערכים תוך ניסוי וטעיה במסגרות המגוונות והרחבות שהוא מקנה לבני הנוער.

המדור מנסה ליצור מנהיגות רב – דורית וחיבור בין בני הנוער לקהילה – חברה בה הם חיים

מנהיגות נוער בעיר: