אגף שירותים חברתיים קהילתיים (רווחה)
personמנהלת האגף לשירותים חברתיים קהילתיים רוזי נוימן
personטלפון 09-7641111
personפקס 09-7641110
personכתובת רח' הכרמל 43
personשעות פעילות קבלת קהל באגף שח"ק מתקיימת בתיאום טלפוני מראש

בעלי תפקידים באגף שח"ק

להסדרי נגישות באגף שח"ק

חזון האגף

עובדי אגף שח"ק הינם בעלי זיקה, שייכות ומחויבות לשירות ושואפים להיות כתובת למתן מענה והזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי. השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.

השירות ניתן לכל תושב בעיר הזקוק לסיוע אישי, ייעוץ, סיוע ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות ו/או להתערבות והגנה על פי החוק - בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו בקהילה - כל זאת תוך כבוד הדדי, רגישות, שיתוף, חיסיון מידע, חדשנות, שקיפות של נהלים והחלטות ופיתוח המשאב האנושי בסביבת עבודה מכבדת.

שירותי הרווחה בעיר שואפים לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה שבתחום אחריותם על ידי קביעת אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תוך שימת דגש על עבודת מניעה וטיפול. 

השירות יוזם ופועל לקידום ולפיתוח שרותי הרווחה בעיר בהתאם לצרכים המשותפים לקבוצות ולאוכלוסיות ייחודיות. בפעילות פועלים באופן אקטיבי מתנדבים מתוך הקהילה, כולל המגזר העסקי.

במסגרת האגף פועלות ארבע מחלקות:

 • המחלקה לשירותים חברתיים מרכז

 • המחלקה לשירותים חברתיים מזרח

 • המחלקה לטיפול באזרח הוותיק

 • המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות

בנוסף פועלים במסגרת השירות שלושה מרכזים עירוניים:

 • מרכז לשלום המשפחה - מרכז המטפל בנפגעי אלימות

 • מרכז לטיפול במשפחה - שרותי ייעוץ וטיפול לפרטים, זוגות ומשפחות

 • יחידה לטיפול בהתמכרויות.

מסגרות נוספות:

 • מע"ש

 • בית ספר מפת"ן

 • מועדוניות

 • פנימיית יום

 • מועדוני גמלאים

 • מרכז קשר