מבוא כללי
היטל השבחה
המוקד העירוני
מחלקת תחזוקה ופיתוח באגף שפי"ר
רכבי העירייה 
הערכות מערכת המיחשוב העירונית לשנת 2000 – באג מילניום
קרן המוסיקה - ביקורת רכש ואינוונטר
העמותה למען הקשיש
איסור עבודות חוץ
קבלת מתנות על ידי עובדי עירייה 
פניות נבחרי ציבור

  • שימוש במסמכים פנימיים של העירייה כמכשיר  לפעולה נגדה
  • תיקון פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה  
  • בחירת מנהל למחלקה לניקיון העיר  
  • סלילת כביש ומדרכה בשיכון גאולים 
  • פרסום הספר "כפר סבא אבני דרך אל שנות אלפיים"
  • ניהול כספי האירוע "עכבר ברשת" 
  • פירסום פרוייקטים של החברה הכלכלית

הערות ראש העיר