דוברות והסברה
personדובר העירייה אור ויטא
personטלפון 09-7649151
personדוא"ל orv@ksaba.co.il
personכתובת מען למכתבים: ת"ד 25 כפר-סבא, 44100