כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

שינוי בעלות

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק.

שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון.

את סוגי הבקשות להלן ניתן להגיש במערכת תיק תושב - רישוי עסק או באופן עצמאי בימי קבלת קהל:

  • הוספה או הקטנה של שטח העסק
  • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק
  • הוספה או ביטול של פריט (סוגי עיסוקים)
  • הוספת שותף בעסק
  • פרישה של שותף מן העסק
  • החלפת בעלי העסק: הבעלים היוצא צריך להגיש טופס הודעה על עזיבה/סגירת עסק לרשות לרישוי עסקים במידה והעסק נסגר או שאינו מנהל אותו. הבעלים החדש מגיש את הבקשה לשינוי בעלות על העסק.
  • שינוי שם החברה אצל רשם החברות
  • שינוי מנהלים בחברה
  • מכירת הזכויות לחברה אחרת
  • העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים: יש להגיש בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה. במקרה זה, יש לצרף לבקשה תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מי הם היורשים.

במידה והוחלט על סגירת העסק  – אין צורך להגיש בקשה באופן מקוון – יש לשלוח הודעה בכתב בטופס הודעה על עזיבה/סגירת עסק לרשות לרישוי עסקים על סגירת העסק. כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, תחול על בעל העסק אחריות משפטית לניהול המקום.