מטה חרום עירוני:

רפי סער ראש העיר,  יו"ר ועדת מל"ח
טלפון: 09-7649100 

דני הרוש, סגן יו"ר מל"ח
טלפון: 09-7649129

איתי צחר, רמ"ט מל"ח
טלפון: 09-7649119  

אלון בן זקן, יועמ"ש
טלפון: 09-7649356

צביקה דוידי, גזבר
טלפון: 09-7649127

צחי בן אדרת, מס רכוש
טלפון: 09-7649142

מנהלי מכלולים:

ליעד בר אל גיל, מכלול מידע לציבור
טלפון: 09-7649151

אורית אוזן כרמי, מכלול כוח אדם
טלפון: 09-7901600

עליזה זיידלר גרנות, מכלול תשתיות
טלפון: 09-7649166   

רוזי נוימן, מכלול אוכלוסייה
טלפון: 09-7641111

אסנת חכמון, מכלול חינוך
טלפון: 09-7649284

שי זייד, חירום וביטחון
טלפון: 09-7649236/7

אורן וולשטיין, מכלול לוגיסטיקה
טלפון: 09-7649109

גופים חבירים:

  • א. פקע"ר/יקל"ר
  • ב. משטרת ישראל
  • ג. כב"ה
  • ד. מד"א
  • ה. חברת חשמל
  • ז. בזק
  • ח. בית חולים מאיר