עו"ד דודו דוידוביץ
מנהל המחלקה לביטוח ולתביעות
09-7649130, 09-7649219