אפרים ויינפלד

אפרים ויינפלד יליד רומניה, בן להורים שנמנו על פעילי הקהילה והתנועה הציונית. עבד כטכנאי רנטגן בבית החולים "לוינשטיין" ושימש חבר במזכירות טכנאי הרנטגן.
היה חבר פעיל במועצת העיר וסגן ראש עיר בתואר. אפרים לא חסך מזמנו לטפל בפרט כאשר כיתת רגליו ברחבי העיר כדי לסייע במיוחד לקליטת העלייה.
מילא מגוון תפקידים במועצת פועלי כפר סבא שבמסגרתם טיפל בזכויות עובדים ובבעיות הפרט. על פועלו למען הציבור הוענק לו תואר "יקיר ההסתדרות".
אהבתו הגדולה, לה הקדיש הרבה מזמנו הפנוי, היא הכרת הארץ וקליטת עליה. הוא סחף אחריו בדבקות והתלהבות את העולים החדשים כדי לשלבם בחיי הארץ.
אפרים הקים את מועדון "צוותא" לתרבות בעיר. פעיל ומתנדב בטלוויזיה הקהילתית.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא.