אנשים עם מוגבלויות תמונה נושאית מאויירת

יש להכין את המרחב המוגן מראש ואת הדרך אליו באופן שיתאים לצרכיו המיוחדים ויכולותיו של האדם. חשוב לוודא כי כל המכשירים והחפצים החיוניים לשימוש יהיו בהישג ידו (משקפיים, טלוויזיה, טלפון, תרופות, פקס, מחשב, טייפ וקלטות, אמצעי תנועה, מקל נחייה וכד'). מומלץ לארגן מקום לינה קבוע במרחב המוגן.
 
נדגיש כי אוכלוסייה זו בטיפול אגף הרווחה בעירייה  - לפניות ובירורים: טל'  09-7641111 /  09-7641109 או למוקד העירייה 106.

אנשים עם מוגבלויות

מהו התהליך לקבלת זימונית עבור כבד שמיעה?

על מנת לקבל זימונית עליך לאשר את זכאותך במשרד הרווחה אגף השיקום בטלפון: 02-5085428/9.
על המבקש לקבל זימונית, להעביר לאגף השיקום טופס בקשה לקבלת זימונית לשעת חירום בצירוף כתב ויתור סודיות וצילום של תעודת הזהות ושל טופס בדיקת שמיעה- אודיוגרמה (זכאים להם טרם מלאו 16 שנים יציגו תעודת זהות של אחד ההורים וספח תעודת זהות המאשר גיל ומקום מגורים).
העברת הטפסים יכולה להיעשות ישירות לאגף השיקום (באמצעות הדואר) או באמצעות גורמים אחרים שיקבעו ע"י משרד הרווחה. בדיקת הזכאות תתבצע ע"י קלינאית התקשורת הארצית באגף השיקום של משרד הרווחה.

מהם התנאים לקבלת זימונית עבור כבדי שמיעה?

 התנאים גובשו ע"י משרד הרווחה בתיאום עם ארגוני החרשים - להלן התנאים:

  • בני 12 ומעלה.

  • ירידה בשמיעה של לפחות 50 דציבלים.

האם מתוכנן פינוי מוסדות רווחה בחירום?

 ככלל, אין כוונה לפנות מוסדות רווחה בשעת חירום אלא אם כן המוסד נפגע או נמצא באזור סיכון. ההחלטה על פינוי מוסד בשעת חירום הינה משותפת למשרד הרווחה ולפקע"ר.

מהם העקרונות להכנת המרחב המוגן עבור אנשים בעלי צרכים מיוחדים ?

נדרש להכין את המרחב המוגן ואת הדרך אליו באופן שיתאים לצרכיו המיוחדים ויכולותיו של האדם – מראש. חשוב לוודא כי כל המכשירים והחפצים החיוניים לשימוש אותו אדם יהיו בהישג ידו (משקפיים, טלוויזיה, טלפון, תרופות, פקס, מחשב, טייפ וקלטות, אמצעי תנועה, מקל נחייה וכד'). מומלץ לארגן מקום לינה קבוע במרחב המוגן.

האם מתוכנן פינוי מוסדות רווחה בחירום?

ככלל, אין כוונה לפנות מוסדות רווחה בשעת חירום אלא אם כן המוסד נפגע או נמצא באזור סיכון. ההחלטה על פינוי מוסד בשעת חירום הינה משותפת למשרד הרווחה ולפקע"ר.

הנחיות התגוננות לכבדי שמיעה וכבדי ראייה:

נושא

כבדי שמיעה

 כבדי ראייה

הכנת המרחב המוגן

ככלל האוכלוסייה

ארגון המרחב המוגן והדרך אליו לנגישות ולנוחות מרבית.

פינוי כל החפצים העלולים להפריע לתנועה.

ציוד יעודי

מכשירי שמיעה, אביזרים לניקוי וסוללות נוספות, מקלט טלוויזיה, מערכת הגברה, פקס, נייר וכלי כתיבה, טלפון נייד ומטען, זימונית וסוללות, תג מזהה, לחצן מצוקה, משרוקית / פעמון לקריאה לעזרה וכד').

הכנת הציוד הנדרש לכלב הנחייה אם יש: ערכת חירום לכלב ל-7 ימים לפחות, צעצוע, רצועת הולכה, מחסום פה, קערה, פנקס חיסונים, רישיון בתוקף, תמונה של הכלב

דגשים

מומלץ לשהות במרחב המוגן עם איש קשר ומתרגם

כרטיס זיהוי אישי הכולל: שם ושם משפחה, מספר ת"ז, קופת חולים ושם הרופא המטפל, שם המטפל הצמוד, רשימת תרופות בשימוש, סוג הדם, צרכים מיוחדים, רגישויות, דגשים רפואיים, מספרי טלפון של קרובי משפחה

הנחיות התגוננות לאנשים עם בעיות תנועה והסובלים מבעיות רפואיות 

נושא

 בעיות תנועה

 בעיות רפואיות

הכנת המרחב המוגן

ארגון המרחב המוגן והדרך אליו לנגישות ולנוחות מרבית. 

 

פינוי כל החפצים העלולים להפריע לתנועה.

ככלל האוכלוסייה

ציוד ייעודי

 

 

 

 

סוללות נוספות לכיסא גלגלים ממונע. ערכה לתיקון תקר ומילוי אוויר. זוג כפפות כבדות לצורך סיבוב גלגלים בדרכים משובשות. 

 

 

 

 

הצטיידות במסמכים רפואיים חתומים בידי רופא מטפל המצוין בהם – מצב בריאותי, רשימת תרופות ומינון נדרש, רשימת בדיקות שגרתיות שנדרש לעבור ומרשם נוסף. 

 

עריכת רשימה של תרופות שאסור לאותו אדם לקחת.

 

 

 

ווידוא הימצאות מלאי תרופות שיספיק לכל תקופת החירום

 

דגשים

אחסון תיק חירום באריזה שמתחברת לכיסא הגלגלים / הליכון / קלנוע.

מרותקים לבית – נדרש לוודא רישום אותו אדם ברשימות לשכות הבריאות, לשכות הרווחה וקופות החולים.

 הנחיות התגוננות לאנשים עם בעיה נפשית / שכלית / התפתחותית ואוטיזם

נושא

בעיה נפשית

בעיה שכלית, התפתחותית ואוטיזם

הכנת המרחב המוגן

ככלל האוכלוסייה

יצירת אווירה רגועה במרחב המוגן ועיסוק מהנה ומרגיע לאותו אדם

ציוד יעודי

 

הצטיידות במלאי תרופות מספיק לכל תקופת החירום, במרשם ובמסמכים המפרטים את אופן הטיפול באותו אדם

הכנת תרופות, עזרים נדרשים וציוד אישי לאותו אדם.

 

לבוש חלופי, מוצרי היגיינה.

 

הצטיידות במספרי טלפון ופקס, כתובות דואר אלקטרוני ובקהילות.

דגשים

 

המרפאות ויחידות השיקום בקהילה ערוכות למתן מענה שגרתי ודחוף.

רצוי לתרגל את האדם המוגבל בפעולות הנדרשות לכניסה ולשהייה במרחב מוגן ואת ההתנהגות הנדרשת בעת חירום.

 

הכנת תוכנית חירום ע"י המטפל – צרכים ייחודיים של המטופל.

 

מומלץ לפנות לארגון הרלוונטי או למוקד העירוני מבעוד מועד כדי להבטיח מראש שיהיה מי שיסייע

הנחיות התגוננות לכבדי ראיה – כתב ברייל: 

בעת חירום יפיץ אגף הרווחה בעירייה חוברות בכתב ברייל לציבור כבדי הראייה. החוברות מכילות מידע מפורט כיצד יש להתגונן ולפעול בעת משבר.

כתב ברייל

 

לרישום אנשים עם מוגבלויות לסיוע בזמן חרום לחץ כאן