אלישע שרייבמן

עלה לארץ בשנת 1920, בעליה בלתי לגלית מבסרביה. היה בין נושאי הדגל במלחמה לעבודה עברית ובין הראשונים להתנדב ל"הגנה" במקום. שימש כמפקד בדרגות שונות עד לקבלת פיקוד ההגנה בכפר סבא.
במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ושרת בחיל התותחנים במסגרת הבריגדה היהודית שלחמה בצורר הנאצי.
השתתף במלחמת השחרור, בה שימש כמפקד בקרב ההגנה על דגניה. היה קצין בצה"ל ובין מקימי בית הספר לתותחנות של צבא ההגנה לישראל, שלימים אומץ על ידי עיריית כפר סבא.
על פעילותו ותרומתו לביטחון המדינה קיבל אותות הצטיינות והוקרה רבים. אלישע החקלאי, שילב הלכה למעשה את הגמל והחרב וכבן למשפחת שרייבמן מוותיקי העיר, תרם רבות לביטחונה ולפיתוחה.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא.