אלימלך אנטמן

עלה ארצה בשנת 1936 מניטרא שבסלובקיה. בן למשפחה ציונית, שורשית, דתית, אשר מיום עלייתה ארצה יישמו בניה את מסורת בית אבא: שילוב התורה והעבודה. היה פעיל ב"גדנ"ע" וב"הגנה".
שירת בצבא ההגנה לישראל, השתתף בכל מלחמות ישראל והשתחרר בדרגת סגן אלוף. חקלאי בכל רמ"ח אבריו, המשלב עבודת כפיים עם פעילות ציבורית. פעיל במפד"ל, חבר מועצת העירייה ושימש במשך 13 שנים סגן ראש העיר בתואר, של ראש העיר דאז זאב גלר ז"ל.
כיום משמש כיו"ר הנהלת מפעל המים וממשיך בפעילות למען הקהילה והעיר כפר סבא.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא.