מיקום: קולנוע עמל

מין: אלון מצוי Quercus calliprinos

משפחה: אלוניים Fagaceae

מוצא: פריחה מרץ - אפריל

ירוק עד/ נשיר: ירוק עד

עצי אלון מצוי בכפר סבא
(צילום: שרונה לימן)

עץ אלון מצוי תמונת הפרי
(תמונה: ויקימדיה)

מידע בוטני

אלון מצוי הוא העץ השכיח ביותר בחורש הארצישראלי הטיפוסי. ללא הפרעה יכול לחיות אף מעל 800 שנים. בחורש אלונים מפותח –הקרקע מתחת לעצים רכה ממרבד עבה של עלים שנשרו והרקיבו  בדרגות שונות עד שהופכים לאדמת-יער פורייה.
לאלון המצוי פרי בצורת בלוט המגיע לבשלות כשנה וחצי לאחר ההפריה. כמחציתו  של הבלוט חורגת החוצה מהספלול. קשקשי הספלול מזדקרים.

מידע היסטורי

במקורות ישראל נזכר האלון פעמים רבות ובהקשרים שונים. יש יסוד מבוסס להניח כי הכוונה היא לעץ האלון של היום: התלמוד מונה את האלון בין עשרת מיני הארזים ומפרש: אלונים עם בלוטים.
נביאים השתמשו בו כמטפורה לחוזק ולחוסן. 
אלונים הם המקור החשוב ביותר של עצה כבדה, קשה וצפופה, חזקה ועמידה בלחץ. העצה משמשת לאמנות הגילוף של פסלים ועיטורים, לייצור רהיטים, לבנייה, לתעשייה ולייצור פחמים. ערביי הארץ התקינו מענפי אלון ברך למחרשה ועול לשור המושך במחרשה, ומטה למשען לזקנים. אין כעצת האלון לשיפור טעמו של יין שיושן בחביות עץ.