מיקום: גן שלמה יפה

מין: אלון התולע Quercus boissieri

משפחה: אלוניים Fagaceae

מוצא: מזרח הים התיכון

פריחה: מרץ - אפריל

ירוק עד/ נשיר: נשיר

עץ אלון התולע תמונת הפרי(אלון התולע | קרדיט תמונה מיפוי אלוני ישראל)

מידע בוטני

אלון התולע גדל ביערות וחורשים בחבל הים-תיכוני, לרוב בהרים ברום שמעל 800 מטרים.
צִדם העליון של העלים קירח, צִדם התחתון לביד בצעירותם, ומקריח בהתבגרותם. הלבד יורד בשפשוף קל באצבע, וזה סימן-היכר נוח למין.
עצי אלון התולע נגועים תכופות בעפצי חרקים מסוגים רבים. מכאן שמו המדעי הקודם ושמו העברי של מין זה (תולע משמעו גם צבע אדום, כי מהעפצים הפיקו צבע אדום).

מידע היסטורי

שלמה יפה היה גנן בשרות מועצת כפר סבא. הוא יזם נטיעה של מיני אלונים במזרחה של העיר. בגן הנושא את שמו נטועים גם אלוני התבור ואלונים מצויים. בקרבת מקום, בגן הסמוך למתנ"ס גלר, נטועים גם אלוני שעם.