פרטי הזכאות להנחה:
איש צד"ל

שיעור ההנחה
עד 90% בגין 100 מ"ר מגודל הנכס.

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • מחזיק הנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים מהיום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 200

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות