פרטי הזכאות להנחה

אזרח ותיק – עפ"י הגדרתו בחוק האזרחים הותיקים התש"ן-1989 כ"תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004" .

 • אזרח ותיק אשר אינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה  ומקבל:
  *קצבת זקנה
  *קצבת שאירים
  *קצבת תלויים
  שיעור ההנחה
  25% בגין  100 מ"ר.

 • אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה  ומקבל:
  *קצבת זקנה
  *קצבת שאירים
  *קצבת תלויים
   
 • אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה.
  שיעור ההנחה
  100% בגין 100 מ"ר .

המסמכים הנדרשים:
המבקש הינו מחזיק בנכס.
הומצא אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות