ביום 4 ביוני 2012 פורסם התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002.
התיקון קובע כי בעליו של כלב שאינו מסורס או כלבה שאינה מעוקרת, ישלם תוספת אגרה לרישיון בגובה של 300 ₪ מעל סכום הרישיון שנקבע עבור רישיון לכלב מסורס או כלבה מעוקרת.

נקבעו מספר קריטריונים לפטור מתשלום האגרה הנוספת:

  • כלב שגילו נמוך מ – 6 חודשים – פטור אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.

  • כלב שחוסן לפחות 8 פעמים – פטור ללא צורך בהגשת בקשה.

  • כלב אשר בשל מצבו הרפואי או גילו, עלול לחוות סיכון חיים בשל העיקור/סירוס, מותנה באישור רופא וטרינר – פטור זמני או קבוע בהתאם להחלטה.

  • כלב טהור גזע ובעל תעודת יוחסין רשומה ב"התאחדות הישראלית לכלבנות" – פטור לשנה בלבד. הפטור יתחדש כל זמן שהכלב אינו פסול לרבייה באישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

  • בעליו של כלב מאומץ יקבל ארכה של 30 יום מיום האימוץ, על מנת לעקר או לסרס את בעל החיים, במטרה לקבל את הפטור.

כלב פטור שיימצא משוטט תישלל זכותו לפטור.

כלב מסוכן אינו זכאי לפטור, אלא מסיבות בריאותיות.

בהתאם לחוק, תנאי לקבלת פטור מן האגרה הנוספת, הינו הגשת בקשה לפטור על פי הנוסח הקבוע בחוק בצירוף המסמכים הרלבנטיים. הבקשה תוגש לאישור מנהל המחלקה 30 יום לפני תאריך החידוש (החל מ - 1 לאפריל 2013).