להורדת הקבצים המופיעים מטה בתצורת אקסל למחשב לחצו על הקישור הרצוי:

תעריפי אגרות והיטלים יוני 2024

תעריפי אגרות והיטלים מאי 2024