אגף משאבי אנוש
personמנהלת אגף משאבי אנוש קרן פלד
personטלפון 09-7901600
personפקס 09-7649298
personכתובת רחוב ויצמן 135, בניין 7
personשעות פעילות שעות קבלת קהל והמענה הטלפוני באגף משאבי אנוש יהיו בימים א'-ה' לפי שעות הפעילות של משרדי העירייה

בעלי תפקידים באגף משאבי אנוש

אודות האגף:

אגף משאבי אנוש אחראי על טיפול בעובד בכל שלבי קליטתו ועבודתו בעירייה.
האגף אחראי על מיון וגיוס עובדים חדשים, ניודים בין תפקידים, קידומם המקצועי, הכשרתם ופיתוחם האישי.

אנו עוסקים ב-

  • גיוס, מיון, השמה, ניוד וקליטת עובדים. 
  • טיפול, טיוב וטיפוח המשאב האנושי.
  • טיפול במכרזים.
  • נוכחות עובדים.
  • העצמת המשאב האנושי.
  • הדרכות והשתלמויות לעובדים.
  • טיפול ביציאה לפרישה של עובדי הרשות.
  • רווחת הפרט.

מקיימים מרחב עבודה בטוח: החוק למניעת הטרדה מינית

מכרזים ומשרות פנויות: