מנהל כספים / גזברות
personגזבר העירייה צחי בן אדרת, רו"ח
personטלפון 09-7649127
personפקס 09-7649263
personכתובת רחוב ויצמן 135
personשעות פעילות קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

בעלי תפקידים באגף כספים

*לפניות בנושא ארנונה וגביה, יש לפנות למוקד הכנסות העירייה בטל' 09-7750000

אודות אגף הכספים

המערך הכספי אמון על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות הרשות המקומית וניהולם הנכון על פי הדין ולתועלת תושבי העיר ושאר לקוחות העירייה.
בפניכם מכלול המידע והשירותים הניתנים באתר זה כחלק משרותי המערך הכספי. 
כמו כן, באפשרותכם לעיין בדו"חות הכספיים השנתיים של העירייה ובתקציבה השוטף .
אנו מקווים כי המידע והשירותים הניתנים באתר זה יסייעו ויקלו את ההתקשרות עם העירייה בעניינים הכספיים.

בחרו נושא: