מחלקת פיקוח על הבניה

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

בניה לא חוקית-פיקוח הנדסי דיווח על בניה לא חוקית על ידי תושב או בעל תפקיד 3 ימים

00:03:00:00

ליווי הביצוע על ידי הפיקוח  בדיקת שחרור או הקטנת ערבות  10 ימים  00:10:00:00
מבנים מסוכנים בדיקה של מפקח בנייה דיווח על מבנה מסוכן על ידי תושב או בעל תפקיד  מיידי מיידי
 טיפול בתלונה על מבנה מסוכן  מיידי  מיידי
בדיקת מהנדס מבנים מסוכנים (קונסטרוקטור)   2 ימים 00:02:00:00
שימוש חורג  בדיקה של מפקח בנייה של קרקע או בבניין שהטענה כי השימוש בו לא הוגדר כפי שהוא כתוב בתוכניות הבניין  14 ימים  00:14:00:00
תלונות על בניה בלתי חוקית (פיקוח) טיפול בפניה בנושא פיצול דירה  30 ימים

00:30:00:00

 מכרזי עיריית כפר סבא

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

פרסום מכרז      
מפגש מציעים למכרז מפגש מציעים למכרז ממועד פרסום המכרז 7 ימים

00:07:00:00

פניה למחלקה בנושא שאלות או הבהרות על המכרז קבלת שאלות או הבהרות (על פי מסמכי המכרז) 11 ימים

00:11:00:00

קבלת תשובות בנושא המכרז למשתתפים במכרז ממועד פרסום המכרז תענה המחלקה על כל השאלות או הבהרות שהועברו אליה ותפיץ אותן למשתתפים. התשובות הופכות להיות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לאחר העברתן למשתתפים 15 ימים

00:15:00:00

הגשה הגשת המכרז ממועד פרסום המכרז 25 ימים

00:25:00:00

ערבות מכרז ערבות מכרז ממועד הגשת המכרז 90 יום 00:90:00:00
עדכונים בנושא זכיות וסטטוס טיפול לאחר הגשת המכרז לחץ כאן    

 מחלקת רישוי עסקים

נושא

טיפול ברשות המקומית ​  

טיפול גורמי ונותני האישור  

טיפול ברשות המקומית  

תהליך טיפול לקבלת רישיון עסק מינימום זמן טיפול  21 ימים 30 ימים    7 ימים
תהליך טיפול לקבלת רישיון עסק מקסימום זמן טיפול  45 ימים  90 ימים  7 ימים
הודעה על דחיית הבקשה (כולל נימוקים בכתב)  45 ימים

 ---

 ---

בדיקת תברואן בבית העסק  10 ימים

 ---

 ---

רישוי בניה

תהליך רישוי ללא הקלות:

טבלת תהליך רישוי ללא הקלות גרסת pdf בהמשך הדף

*כל הימים הם ימי עבודה לא כולל שבתות וחגים.

תהליך רישוי עם הקלות:

טבלת תהליך רישוי עם הקלות גרסת pdf בהמשך הדף

*כל הימים הם ימי עבודה לא כולל שבתות וחגים.