מגורים

נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

זמן תקן  

פניות ציבור

מענה לפניות ציבור

14 ימים

00:14:00:00

החלפת משלמים- חילופי דיירים בנכס ראה פירוט באתר 14 ימים 00:14:00:00
תשלום מקוון  תשלום מקוון באמצעות אתר האינטרנט  מיידי  
תשלום באגף הכנסות  תשלום פרונטלי באגף הכנסות  2 שעות  00:00:02:00
השגות תשובת מנהלת הארנונה להשגה בכל נושא  60 ימים

00:60:00:00

הנחות בארנונה על פי תקנות ראה פירוט באתר 14 ימים

00:14:00:00

הנחות בארנונה על פי מבחן הכנסה לצורך מבחן הכנסה נדרשים מסמכים. ראה פירוט באתר   30 ימים

 00:30:00:00

הנחות בארנונה על פי וועדת הנחות ראה פירוט באתר בהתאם לסדר יומה של הוועדה. (עד 120 ימים).  
אישור לטאבו-בניין קומות אישור לטאבו לנכסי מגורים - דירות בקומות ביניים 10 ימים

 00:10:00:00

אישור לטאבו-אחר אישור לטאבו לצמוד קרקע, דירות גן, דירות גג, פנטהאוז, דופלקס, דו משפחתי  

30 ימים

00:30:00:00

אישור לטאבו-למשכנתא אישור לטאבו לצורך משכנתא  10 ימים

00:10:00:00

פטור נכס ריק הזנת הפטור לאחר תקופת הפטור. ראה פירוט באתר  14 ימים

00:14:00:00

הוראת קבע (בקשה לחידוש או ביטול) באמצעות כרטיס אשראי או בנק ראה פירוט באתר 14 ימים

00:14:00:00

 תעשייה/תעסוקה ומסחר

נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

זמן תקן  

פניות ציבור כללי מענה לפניות ציבור בכל נושא 21 ימים

00:21:00:00

הודעת חיוב למבנה חדש הודעת חיוב למבנה חדש לאחר קבלת הנתונים ובכפוף לטופס 4  14 ימים

 00:14:00:00

החלפת משלמים- חילופי דיירים בנכס ראה פירוט באתר 14 ימים 00:14:00:00
תשלום מקוון  תשלום מקוון באמצעות אתר האינטרנט  מיידי  
תשלום באגף הכנסות תשלום פרונטלי באגף הכנסות  2 שעות  00:00:02:00
השגות תשובת מנהלת הארנונה להשגה  60 ימים

00:60:00:00

אישור לטאבו אישור לטאבו מסחר, עסקים, מגרשים, אדמות 90 ימים

 00:90:00:00

נכס ריק - הגשת בקשה   ביצוע ביקורת לאימות נכס ריק לאחר הגשת הבקשה 14 ימים

00:14:00:00

נכס ריק - עדכון ומתן פטור  הזנת הפטור לאחר תקופת הפטור. ראה פירוט באתר  14 ימים  00:14:00:00
הוראת קבע (בקשה לחידוש או ביטול) באמצעות כרטיס אשראי או בנק ראה פירוט באתר 14 ימים

00:14:00:00