גני ילדים

נושא

זמן תקן במלל

זמן תקן

אירוע יוצא דופן בגנים

24 שעות

00:01:00:00

בקשה לרישום טרום חובה או חובה

3 ימים

00:03:00:00

בקשה לרישום לגן טרום טרום חובה

3 ימים

00:03:00:00

מידע לרישום לגן טרום חובה או חובה

3 ימים

00:03:00:00

ערעור שיבוץ לגן

45 ימים

00:45:00:00

קבלת אישור או ביטול על רישום לגן בעקבות מעבר לעיר אחרת

3 ימים

00:03:00:00

קבלת מידע על מעבר לגן טרום-טרום חובה

2 ימים

00:02:00:00

רישום שלא בתקופת הרישום השנתית או שינוי כתובת בעיר

3 ימים

00:03:00:00

קבלת התייחסות על פנייה בנושא גננת או סייעת

2 ימים

00:02:00:00

ילדים בסיכוי

נושא 

זמן תקן במלל

זמן תקן

אירוע יוצא דופן

יום

00:01:00:00

בקשות בנושא מועדוניות (צהרונים) של ילדים בעלי צרכים מיוחדים

2 ימים

00:02:00:00

בקשה או בירור בנושא סייעות אישיות

2 ימים

00:02:00:00

בקשה או בירור בנושא סייעות רפואיות

יום

00:01:00:00

דיווח על היעדרויות תלמידים מבית הספר (ביקור סדיר)

2 ימים

00:02:00:00

בירור בנוגע לוועדת השמה

2 ימים

00:02:00:00

בקשה לקבלת אישור על ועדת השמה

2 ימים

00:02:00:00

הסעות-חינוך מיוחד

יום

00:01:00:00

הסעות-חינוך רגיל

יום

00:01:00:00

הסעות- מלווה לא הגיע להסעה

חצי שעה

00:00:30: 00

שביעות רצון מהמוסד החינוכי

2 ימים

00:02:00:00

בתי ספר יסודיים

נושא

זמן תקן במלל

זמן תקן

אירוע יוצא דופן

יום

00:01:00:00

התכנסות ועדה לצורך מעבר זרם ממלכתי לממלכתי דתי ולהפך (יש לשלוח בקשה כתובה למנהלת המחלקה )

14 ימים

00:14:00:00

התכנסות ועדה לצורך מעברים בין בתי ספר יסודיים

14 ימים

00:14:00:00

קבלת מידע על מעבר לכיתה א'

2 ימים

00:02:00:00

ברור בנושא רישום לכיתה א'

2 ימים

00:02:00:00

ערעור-מיסודי לחטיבה

45 ימים

00:45:00:00

קבלת אישור על ביטול רישום למוסד חינוכי בעקבות מעבר לעיר אחרת או אחר

3 ימים

00:03:00:00

בתי ספר על יסודיים

נושא

זמן תקן במלל

זמן תקן

אירוע יוצא דופן

יום

00:01:00:00

ערעור לתיכון

45 ימים

00:45:00:00

רישום - לתושבים חדשים

2 ימים

00:02:00:00

ברור בנושא רישום לחטיבת ביניים

2 ימים

00:02:00:00

ברור בנושא רישום לתיכון

2 ימים

00:02:00:00

הנפקת אישור לימודים

3 ימים

00:03:00:00

קבלת אישור על ביטול רישום למוסד חינוכי בעקבות מעבר לעיר אחרת או אחר

3 ימים

00:03:00:00

הסעות-חינוך רגיל: אי שביעות רצון מקווי תחבורה ציבורית, מידע על נקודות איסוף, תקלות בהסעות, בעיות מול חברת מטרופולין

יום

00:01:00:00