אגף ביטחון בטיחות ושרותי חירום
personמנהל אגף ביטחון נעם בן יהודה
personטלפון 09-7649236
personפקס 09-7646468
personכתובת ויצמן 136, קומה 1
personשעות פעילות קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

בעלי תפקידים באגף ביטחון

יעוד האגף:

 • האגף מהווה מוקד ידע בתחומי הביטחון, בטיחות ושירותי חירום לכלל יחידות העירייה והמוסדות הפועלים תחת אחריות העירייה.
 • האגף מתאם ומוביל את המענה העירוני לאירועי חירום בהתאם לתרחישי הייחוס.
 • יחידות האגף פועלות למתן מענה אפקטיבי למשימות הביטחון, אבטחה והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר, איתור מפגעים וביצוע פעולות להקטנת סיכונים ושמירה על בטיחות עובדים ותלמידי מוסדות החינוך.

עוגנים מרכזיים בפעילות האגף:

 • מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה.
 • מוכנות למלחמה.
 • מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך.
 • מתן מענה מיטבי לאבטחת אירועים עירוניים.
 • מימוש תכנית הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה.
 • מימוש תכנית העבודה בבטיחות בדרכים.
 • הצטיידות-מיצוי הקיים לצד רכש ופיתוח של אמצעי ליבה.
 • חיזוק שיתופי פעולה-יחידות עירייה, מתנדבים, כוחות ביטחון, רשויות סמוכות.

משימות האגף:

 • ניהול מערך הביטחון במרחב העירוני באמצעות שילוב של נהלים, אמצעים טכנולוגים וכוח אדם: סיור עירוני,שיטור עירוני ומוקד הביטחון.
 • ניהול מערך האבטחה במוסדות חינוך עפ"י הנחיות משטרת ישראל.
 • ניהול מערך האבטחה במוסדות העירייה.
 • הובלת תחום ההערכות לחירום ומוכנות העירייה להתמודדות עם תרחישי חירום שונים.
 • מתן מענה לתושבי העיר ויחידות העירייה בנושאי בטחון שוטפים.
 • יישום תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי אש.
 • יישום תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינוך.
 • ניהול והובלת פעילות בטיחות בדרכים.
בחרו נושא: