נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

מקרה אלימות

מקרה אלימות ברחבי העיר

עד 20 דקות

00:00:00:20

הגברת סיורים

קבלת תשובה חיובית או שלילית על בקשה להגביר סיור

עד 7 ימים

00:07:00:00

חשודים

זמן הגעה לבדיקה של אדם חשוד

עד 15 דקות

00:00:00:15

חסר בית

זמן הגעה לבדיקת אדם חסר בית

עד שעתיים

00:00:02:00

רוכלים

זמן הגעה לבדיקת רוכלים בשטחי העיר

עד שעתיים

00:00:02:00

ונדליזם

זמן הגעה לאירוע ונדליזם בשטח עירוניציבורי

עד 30 דקות

00:00:00:30

אירוע שכרות

זמן הגעה לאירוע שכרות המסכן את שלום הציבור

עד 20 דקות

00:00:00:20

היעלמות ממוסד חינוך

זמן הגעה לפניה בנושא היעלמות ממוסד חינוך עירוני

עד 15 דקות

00:00:00:15

רעש מבית מגורים

זמן הגעה לפניה בנושא הקמת רעש מבית מגורים

עד שעה וחצי

00:00:01:30

רעש משטח ציבורי

זמן הגעה לפניה בנושא הקמת רעש משטח עירוני או ציבורי

עד שעה וחצי

00:00:01:30

הקפצת מגן דוד אדום

יצירת קשר עם מגן דוד אדום

2 דקות

00:00:00:02

חשד לפריצה למוסד ציבורי

זמן הגעה לפניה בנושא חשד לפריצה לרכוש ציבורי

עד 20 דקות

00:00:00:20

חשד לשריפה

זמן הגעה לפניה בנושא חשד לשריפה ברחבי העיר

עד 15 דקות

00:00:00:15

חשש לחיי אדם

זמן הגעה לפניה בנושא חשש לחיי אדם

עד 15 דקות

00:00:00:15

רכב חשוד בפעילות חבלנית

זמן הגעה רכב חשוד בפעילות חבלנית

עד 15 דקות

00:00:00:15

רכב נטוש

הגעת פקח או עובד לרכב נטוש

עד שעתיים

00:00:02:00