עבודות ציבוריות

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

גמר טיפול במפגע מסוכן בכביש או במדרכה לאחר סימון

גמר טיפול במפגע מסוכן בכביש לאחר שסומן עד 3 ימים

3 ימים

00:03:00:00

מדרכה- מפגע מסוכן

פניה בנושא מדרכה שבורה או עקומה או חסרה, אם מדובר במפגע מסוכן יסומן באופן מיידי ויתוקן עד 2 ימים

2 ימים

00:02:00:00

מדרכה- מפגע שאינו מהווה סכנה

באם מדובר במפגע שאינו מהווה סכנה כגון: שקיעה או מדרכה עולה בעקבות שורשים, תוך 10 ימי עבודה

10 ימים

00:10:00:00

מפגע מסוכן תמרור או בשלט

פניה בנושא תמרור שבור או עקום או חסר

2 ימים

00:02:00:00

ניקוי גרפיטי

הסרת גרפיטי ברחבי העיר

30 ימים

00:30:00:00

סימון מפגע מסוכן בכביש או במדרכה

בחשש לסכנה יסומן המפגע באופן מיידי

שעה

00:00:01:00

 רמזורים

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן  

זרוע רמזור

זרוע רמזור לא תקין מסובב/נוטה.

8 שעות

00:00:08:00

עמוד רמזור

פניה בנושא רמזור אשר נוטה/נפל או שלוח הרמזור פתוח

8 שעות

00:00:08:00

עמוד רמזור- פנס שרוף

נורה שרופה בפנס רמזור

5 שעות

00:00:05:00

רמזור- פנס שבור

פנס שבור ברמזור

5 שעות

00:00:05:00

רמזור שמע לעיוורים

מערכת שמע לעיוורים שאינה עובדת

2 ימים

00:02:00:00

תקלה בתמרור מואר- פגום

תמרור מואר –שבור או נוטה

2 ימים

00:02:00:00

תקלה בתמרור מואר-מנורות

מנורות שרופות בתמרור מואר

5 שעות

00:00:05:00

 

תפעול מוסדות ציבור 

נושא

פירוט

זמן תקן במלל

זמן תקן

סינון חול

ניקיון חול במוסד חינוכי

3 ימים

00:03:00:00