אברהם פוזננסקי

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
כ' באדר תשמ"ח, 9.3.88
 
עלה ארצה בשנת 1935. לפני עלייתו היה פעיל בתנועת הנוער הציוני "גורדוניה". היה חבר בקבוצת "מעלה" ליד רחובות, שהיא היום חלק מקבוץ מעלה החמישה.
ב-1936 הגיע לכפר סבא. באפריל 1950 נתקבל לעבודה בעיריית כפר סבא, בה עבד עד לפרישתו לגמלאות.
אברהם פוזננסקי פעל רבות בקליטת גלי העליה שהגיעו לכפר סבא, החל מעליית יהודי תימן בשנות הארבעים, ועד העליה מרוסיה בשנות ה-70. במאי 1962 היה בין 120 האזרחים שהוצגו בפני נשיא המדינה דאז – יצחק בן צבי ז"ל, כפעילים מצטיינים בסיוע בעליה ובקליטתה.
היה בין מייסדי לשכת "בני ברית" בכפר סבא והוא נמנה על פעיליה העיקריים.   פעל ב"עמותה למען הקשיש", ואף קיבל פרס הערכה על פעילותו זו. אברהם ממשיך עד היום הזה בפעילותו הברוכה למען הנזקקים, ופותר בעיות אישיות רבות – בגלוי ובסתר.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-40 למדינת ישראל וה-85 לכפר סבא.